پاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبه - 55 اسلاید


پاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهپاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهپاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهپاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهپاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهپاورپوینت متفاوت توسعه مبتنی بر جنبهhttp://nebefits.sellfile.ir/پیچیدگی ذاتی نرم‌افزارتوسعه نرم‌افزارهای مدرن و مشکلات آنمفاهیم توسعه مبتنی بر جنبهنمونه‌های توجه به جنبهتفاوت شی با جنبهتوسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبهمفاهیم توسعه مبتنی بر جنبهدغدغه (Concern)نیازمندی سیستم که برای ذینفعان اولویت دارد مجموعه خاصی از رفتارهای مورد نیاز برای یک برنامهبر ماژول‌های مختلف نرم‌افزار تاثیر می‌گذاردمی‌توانند وظیفه‌مندی یا غیروظیفه‌مندی باشندBusiness logic، Performance، Logging and Debugging می‌توانند سطح

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع توسعه مبتنی بر جنبه (Aspect-oriented Development)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 57 اسلایدقسمتی از متن .ppt :توسعه مبتنی بر جنبه (Aspect-oriented Development)اهداف جلسهذاتی بودن پیچیدگی نرم‌افزار توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبهمفاهیم توسعه مبتنی بر جنبهانواع جنبه‌ها و دسته‌بندی ‌آنهاتوسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبهفهرست مطالبپیچیدگی ذاتی نرم‌افزارتوسعه نرم‌افزارهای مدرن و مشکلات آنمفاهیم توسعه مبتنی بر جنبهنمونه‌های توجه به جنبهتفاوت شی با جنبهتوسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبهتوسعه نرم‌افزارتوسعه نرم‌افزار از حالت ثابت، محاسباتی و داده‌گرا به حالت پویا، بسته به ن

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع توسعه مبتنی بر جنبه (Aspect-oriented Development)


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 57 اسلاید قسمتی از متن .ppt :توسعه مبتنی بر جنبه (Aspect-oriented Development) اهداف جلسه ذاتی بودن پیچیدگی نرم‌افزار توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه مفاهیم توسعه مبتنی بر جنبه انواع جنبه‌ها و دسته‌بندی ‌آنها توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه فهرست مطالب پیچیدگی ذاتی نرم‌افزار توسعه نرم‌افزارهای مدرن و مشکلات آن مفاهیم توسعه مبتنی بر جنبه نمونه‌های توجه به جنبه تفاوت شی با جنبه توسعه نرم‌افزار مبتنی بر جنبه توسعه نرم‌افزار توسعه نرم‌افزار از حالت ثابت، محاسباتی و داده‌گرا به حا

ادامه مطلب  
مقاله کامل با عنوان برنامه نویسی جنبه گرا AOP به صورت Word در 48 صفحه به زبان فارسی


        برنامه‌نویسی جنبه‌گرا روشی برای برنامه‌نویسی است که پس از برنامه و برای رفع مشکلات آن به وجود آمد. هدف از برنامه‌نویسی جنبه‌گرا، مستقل کردن وظایف (در قالب ماژول‌ها) است به‌طوری‌که کمترین تداخل را در یکدیگر داشته باشند تا نهایتاً بتوان از آن‌ها در برنامه‌های دیگر نیز استفاده نمود. برای مثال؛ وظیفهٔ اهراز هویت در یک برنامه را می‌توان به عنوان یک جنبه در نظر گرفت و ماژول جداگانه‌ای برای آن ساخت تا از این پس در تمام پروژه‌های مشابه بتوان از آن استفاده کرد. بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی، از برنامه‌نویسی جنبه‌گرا پشتیبانی خوبی به عمل می‌آور

ادامه مطلب  
پاورپوینت در حیطه جنبه های اخلاقی دارو درمانی كودكان - 6 اسلاید


پاورپوینت در حیطه جنبه های اخلاقی دارو درمانی كودكانپاورپوینت در حیطه جنبه های اخلاقی دارو درمانی كودكانپاورپوینت در حیطه جنبه های اخلاقی دارو درمانی كودكاننیاز به آگاهی و كفایت بیشتر درمانگراطلاعات مربوط به بزرگسالان برای كودكان كافی نیستگذراندن دوره های تخصصی در این زمینه ضروری استمشاوره با متخصصین این حوزه در موارد دشوار ضروری استشخصی سازی درمان بر اساس نیاز كودك و سطح رشدیپایش دقیق تر عوارض و احتیاط بیشتر در انتخاب های درمانیعدم قطعیت تشخیص ها پاورپوینت در حیطه جنبه های اخلاقی دارو درمانی كودكاننوع پاسخ درمانی تعیین كننده درستی یا نادرستی تشخیص نیستآگاه سازی كودك از تشخیص و تصمیم گیری برای درمانكودكان از نظر شناختی توانائی درك كاملی از مشكلات ندارندبین اهداف كودك و اهداف والد برای درمان تفاوت وجود

ادامه مطلب  
پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 30 اسلاید


پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپول شما و زندگی شماhttp://shidoon.sellfile.ir/علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد. پاورپوینت

ادامه مطلب  
پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 33 اسلاید


پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپول شما و زندگی شماhttp://shidoon.sellfile.ir/علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونسازپیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد. پاورپوینت

ادامه مطلب  
پاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن) و جنبه های قانونی و حقوقی آن - 42 اسلاید


پاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپاورپوینت علمی گواهی های پزشکی (گواهی فوت وجوازدفن)  و جنبه های قانونی و حقوقی آنپول شما و زندگی شماhttp://iransara.sellfile.ir/راههای تشخیص هویت به ترتیب اولویت: 1-مدارک هویتی معتبر(شناسنامه-کارت ملی- گواهینامه-دفترچه بیمه)    &n

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع جنبه های روانی و اجتماعی استرس


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 21 اسلایدقسمتی از متن .ppt :جنبه های روانی و اجتماعی استرسجنبه های روانی – اجتماعی استرسA.جنبه های روانی استرس                          B.جنبه های اجتماعی استرسC. منابع استرس                       D.اندازه گیری استرس                       A. جنبه های روانی استرس

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; پاورپوینت شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 27 اسلایدبه نام خدا شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی تدوین : آرش حق شنو ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطیEMS- در برقراری سیستم EMS ملاك اصلی ایجاد برنامه ای برای جنبه های زیست محیطی سازمان است. یعنی اینكه یك سازمان می تواند گواهی ایزو 14001 را دریافت نماید هر چند كه بسیاری از جنبه های زیست محیطی مربوطه آن از حد استاندارد بیشتر باشد.آن چیز كه برای EMS اهمیت دارد در درجه اول شناسایی جنبه مورد نظر ، سپس ایجاد یك برنامه ریزی هر چند دراز مدت به منظور رفع مشكل شناسایی شده میباشد. زمان برنامه ریزی شده برای رفع جنبه شناسایی شده با امكانات مالی و تكنولوژیكی سازمان رابطه دارد . ودر صورتی كه رفع یك مشكل زیست محیطی با توجه به شرایط موجود سا

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; بررسی فرآیند شناسایی جنبه های زیست محیطی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 27 اسلایدبررسی فرآیند شناسایی جنبه های زیست محیطی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطیEMS- در برقراری سیستم EMS ملاك اصلی ایجاد برنامه ای برای جنبه های زیست محیطی سازمان است. یعنی اینكه یك سازمان می تواند گواهی ایزو 14001 را دریافت نماید هر چند كه بسیاری از جنبه های زیست محیطی مربوطه آن از حد استاندارد بیشتر باشد.آن چیز كه برای EMS اهمیت دارد در درجه اول شناسایی جنبه مورد نظر ، سپس ایجاد یك برنامه ریزی هر چند دراز مدت به منظور رفع مشكل شناسایی شده میباشد. زمان برنامه ریزی شده برای رفع جنبه شناسایی شده با امكانات مالی و تكنولوژیكی سازمان رابطه دارد . ودر صورتی كه رفع یك مشكل زیست محیطی با توجه به شرایط موجود سازمان در فا صله زمانی كوتاه امكان پ

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; بررسی فرآیند شناسایی جنبه های زیست محیطی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 27 اسلایدبررسی فرآیند شناسایی جنبه های زیست محیطی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطیEMS- در برقراری سیستم EMS ملاك اصلی ایجاد برنامه ای برای جنبه های زیست محیطی سازمان است. یعنی اینكه یك سازمان می تواند گواهی ایزو 14001 را دریافت نماید هر چند كه بسیاری از جنبه های زیست محیطی مربوطه آن از حد استاندارد بیشتر باشد.آن چیز كه برای EMS اهمیت دارد در درجه اول شناسایی جنبه مورد نظر ، سپس ایجاد یك برنامه ریزی هر چند دراز مدت به منظور رفع مشكل شناسایی شده میباشد. زمان برنامه ریزی شده برای رفع جنبه شناسایی شده با امكانات مالی و تكنولوژیكی سازمان رابطه دارد . ودر صورتی كه رفع یك مشكل زیست محیطی با توجه به شرایط موجود سازمان در فا صله زمانی كوتاه امكان پ

ادامه مطلب  
تحقیق هدف آفرینش


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، هدف آفرینشبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :«مقدمه»به یك معنا، پرسش از فلسفه و هدف حیات به هیچ وجه تازگی ندارد و از دورانهای قدیم در هر جامعه ای افراد فراوانی با اشكال گوناگون از موضوع مذبور پی‌جویی كرده اند و با عقاید و اعمالی كه از آن دوران به یادگار مانده است، پاسخ قانع كننده ای درباره آن موضوع فراهم آورده اند.به طور كلی می توان گفت در گذرگاه تاریخ، هر فرد هوشیاری كه در پهنه تلاقی خطوط ماده و حیات برای كمترین لحظات توانسته است «من» خود را از غوطه ور شدن در شادی و اندوه و كششهای ضروری حیات بالاتر بكشد و حیات را برای خود بر نهد، فوراً سوال از هدف و فلسفه زندگی برای او مطرح شده است.بنا به ملاحظات فوق سوال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاریخی مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان است.پاسخهایی كه در دورانهای قدیم،

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی


ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطیEMS:در برقراری سیستم EMS ملاك اصلی ایجاد برنامه ای برای جنبه های زیست محیطی سازمان است. یعنی اینكه یك سازمان می تواند گواهی ایزو 14001 را دریافت نماید هر چند كه بسیاری از جنبه های زیست محیطی مربوطه آن از حد استاندارد بیشتر باشد.آن چیز كه برای EMS اهمیت دارد در درجه اول شناسایی جنبه مورد نظر ، سپس ایجاد یك برنامه ریزی هر چند دراز مدت به منظور رفع مشكل شناسایی شده میباشد. زمان برنامه ریزی شده برای رفع جنبه شناسایی شده با امكانات مالی و تكنولوژیكی سازمان رابطه دارد . ودر صورتی كه رفع یك مشكل زیست محیطی با توجه به شرایط موجود سازمان در فا صله زمانی كوتاه امكان پذیر نباشد مغایرتی با اجرای سیستم مدیریتی زیست محیطی پدید نمی آورد . تعاریف:قبل از آنكه هدف از این بند را بررسی كنیم ،

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن


عنوان: پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازندسته: مدیریت مالی- حسابداری- اقتصادفرمت: پاورپوینت(Powerpoint)تعداد اسلاید: 34 اسلایدکتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی از جمله منابع مهم درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان ارزیابی متوازن می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی استفاده نمود. بخشهای عمده این فایل شامل زیر می باشد:دلائل اندازه گیری عملكرد ارزیابی عملیات مدیریت بنگاه اقتصادی مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرنتاریخچه ارزیابی متوازندلایل ناکارآمدی روش های عملکرد و کن

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن


عنوان: پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازندسته: مدیریت مالی- حسابداری- اقتصادفرمت: پاورپوینت(Powerpoint)تعداد اسلاید: 34 اسلایدکتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی از جمله منابع مهم درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان ارزیابی متوازن می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی استفاده نمود. بخشهای عمده این فایل شامل زیر می باشد:دلائل اندازه گیری عملكرد ارزیابی عملیات مدیریت بنگاه اقتصادی مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرنتاریخچه ارزیابی متوازندلایل ناکارآمدی روش های عملکرد و کن

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن


عنوان: پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازندسته: مدیریت مالی- حسابداری- اقتصادفرمت: پاورپوینت(Powerpoint)تعداد اسلاید: 34 اسلایدکتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی از جمله منابع مهم درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان ارزیابی متوازن می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی استفاده نمود. بخشهای عمده این فایل شامل زیر می باشد:دلائل اندازه گیری عملكرد ارزیابی عملیات مدیریت بنگاه اقتصادی مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرنتاریخچه ارزیابی متوازندلایل ناکارآمدی روش های عملکرد و کن

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع جنبه های روانی و اجتماعی استرس


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 21 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     جنبه های روانی و اجتماعی استرس جنبه های روانی – اجتماعی استرس A.جنبه های روانی استرس                           B.جنبه های اجتماعی استرسC. منابع استرس                       D.اندازه گیری استرس                       A. جنبه های روانی استرس .تاثیر استرس

ادامه مطلب  
تحقیق درباره جنبه های هشت گانه در کودکان


 ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word   (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:17     قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه كودكان اغلب دارای همه جنبه های هشت گانه هستند و نمی توانند تا سطوح بالایی از توانمندی آنها را رشد دهند . اما چنانچه هواردگاردنر متذكر می شود ‏، كودكان از سنین اولیه رشد در بعضی جنبه های هوش دارای گرایش ها و رشد بیشتری هستند . زمانی كه كودك مدرسه را آغاز میكند . روش های یادگیری او بر جنبه های قوی تر هوش او منطبق می شود . در این مبحث درباره روش های توصیف هوش های دانش آموزان مطالبی ارایه می شود تا بتوان یادگیری  بیشتری را در مد

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در موردزن و حقوق اجتماعی و دینی زن


نام فایل : زن و حقوق اجتماعی و دینی زنفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 76حجم : 5 مگابایتمقدمه نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنكه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سكولاریستی توجه كافی صورت گیرد. بدون شك بنیادهای اندیشه سكولاریسم را كه متكی بر اومانیسم و انسان محوری شكل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افكنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی ن

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در موردزن و حقوق اجتماعی و دینی زن


نام فایل : زن و حقوق اجتماعی و دینی زنفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 76حجم : 5 مگابایتمقدمه نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنكه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سكولاریستی توجه كافی صورت گیرد. بدون شك بنیادهای اندیشه سكولاریسم را كه متكی بر اومانیسم و انسان محوری شكل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افكنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی ن

ادامه مطلب  
دو فایل مفهوم ،تعریف و نظریه های کیفیت زندگی


فایل یکسرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 12تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی .............................................................................................................................................12کیفیت زندگی ......................................................................................................................................................................... 13ویژگی های کیفیت زندگی ............................................................................................................................

ادامه مطلب  
پاورپوینت مبانی استاندارد ISO 14001-2004 -جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی -اسلاید 43


قسمتی از اسلایدها      جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی تأثیر كلی یك سازمان برای محیط زیست  تنها از طریق شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی مربوطه قابل شناسایی و درك است . لذا آنها به صورت زیر تعریف می گردند . جنبه زیست محیطی (Environmental aspect)بخشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان كه بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد . یادآوری : جنبه زیست محیطی بارز ، آن جنبه زیست محیطی است كه پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد . پیامد (اثر ) زیست محیطی (Environmental impact)هر تغییری درمحیط زیست ، اعم از نامطلوب یا مفید كه تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان باشد . •پیامدهای مستقیم

ادامه مطلب  
پاورپوینت مبانی استاندارد ISO 14001-2004 -جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی -اسلاید 43


قسمتی از اسلایدها      جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی تأثیر كلی یك سازمان برای محیط زیست  تنها از طریق شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی مربوطه قابل شناسایی و درك است . لذا آنها به صورت زیر تعریف می گردند . جنبه زیست محیطی (Environmental aspect)بخشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان كه بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد . یادآوری : جنبه زیست محیطی بارز ، آن جنبه زیست محیطی است كه پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد . پیامد (اثر ) زیست محیطی (Environmental impact)هر تغییری درمحیط زیست ، اعم از نامطلوب یا مفید كه تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان باشد . •پیامدهای مستقیم

ادامه مطلب  
پاورپوینت مبانی استاندارد ISO 14001-2004 -جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی -اسلاید 43


قسمتی از اسلایدها      جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی تأثیر كلی یك سازمان برای محیط زیست  تنها از طریق شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی مربوطه قابل شناسایی و درك است . لذا آنها به صورت زیر تعریف می گردند . جنبه زیست محیطی (Environmental aspect)بخشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان كه بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد . یادآوری : جنبه زیست محیطی بارز ، آن جنبه زیست محیطی است كه پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد . پیامد (اثر ) زیست محیطی (Environmental impact)هر تغییری درمحیط زیست ، اعم از نامطلوب یا مفید كه تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت ها ، محصولات یا خدمات یك سازمان باشد . •پیامدهای مستقیم

ادامه مطلب  
پاورپوینت در مورد آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى


       فرمت فایل : پاورپوینت (لینک دانلود پایین صفحه)قابل ویرایشتعداد اسلایدها :92 اسلایدفهرست مطالب و اسلایدهاتمدن در لغت و اصطلاح‏تعریف تمدنتعریف فرهنگفرهنگكلیاتى درباره تمدن و تمدن اسلامىتمدن اسلامى  شامل دو جنبه استتمدن اسلامى ، میراث مشتركاسلام، امپراتورى عظیمحقیقت یك چیز بیش نیست: تمدن اسلامىویژگیهاى تمدن اسلامى. مبانى تمدن اسلامىیكتاپرستى‏عدالتآزادىتبادل علمى در تمدن اسلامىجایگاه دانش در اسلام‏دانش از نگاه رسول خدا (ص) و ائمه (ع)مقام والاى دانشمندانعالم و دانشجو در پاداش سهیم‏اندكسب علومى كه موجب سعادت دنیوى و اخروىهدف علم در اسلامتبادل علمى در تمدن اسلامىنهادهاى علمى و آموزشى در تمدن اسلامىمسجد- مدرسه‏مدرسهكتابخانهبیمارستانرصدخانهفرهنگستانجامعه مشترك

ادامه مطلب  
پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی - 28 اسلاید


پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکیپاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکیپاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکیپاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی-تعریف گواهی پزشکی قانونی:سند معتبری که توسط پزشک قانونی در پاسخ به سوالات قضایی صادر می گردد -گواهی فوت- جهت سالن تشویق (گواهی فوت و شرح معاینه و کالبد گشایی) -گواهی معاینات- برای افراد زنده صادر می شود. Øسایر استعلامات قضایی و...

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:40همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر كسی از آن تجسمی در ذهنخود دارد. امروزه كمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت كه مفاهیم و معانی كلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی كه تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و كارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (كارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتم

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع و کامل درباره تربیت و ضرورت تربیت


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 102 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تربیت و ضرورت تربیت1- ضرورت تربیت از لحاظ معنوی را بیان کنید؟ (تربیت) تربیت، عامل فهم و تنظیم رابطه انسان با خداست و راه و رسـم این ارتباط را به آدمی می آموزد. می دانیم رابطه خدا و انسـان از دو دید و از دو چهره قابل بررسی است. یکی رابطه خدا با انسان و دیگر رابطـه انسان با خدا.  تربیت، ما را با خدایمان آشنا کرده و پایبنــد فرمان ها و تعالیم الهی می سازد. ارزش توکل و توسل به او را نشـان داده و ما را به کیفیت عبادت و ارتباط با پروردگار و دعا و مناجـات و استمرار و استعانت از او آگاه می سازد. تربیت، می تواند عامل وصول انسان بـه مقام عبد و

ادامه مطلب  
روش اجرایی شناسایی خطرات، جنبه ها و ارزیابی ریسک


این فایل  روش اجرایی شناسایی خطرات، جنبه ها و ارزیابی ریسک می‌باشد. این روش جهت یکپارچگی در شناسایی ریسک، خطرات، جنبه‌ها و ارزیابی ریسک در یک سازمان پروژه محور می‌باشد. این فایل به صورت فایل ورد می‌باشد و دارای 18 صفحه می‌باشد.این محصول شامل فایلهای زیر می‌باشد:فرم شناسایی خطرات و جنبه ها با فرمت ورد در 1 صفحهتجارب ارزیابی ریسک با فرمت ورد در 1 صفحهچک لیست عمومی HSEروش اجرایی شناسایی خطرات، جنبه ها و ارزیابی ریسک با فرمت ورد در 18 صفحهتمام موارد بالا به صورت ورد می‌باشد. 

ادامه مطلب  
پاورپوینت در حیطه جنبه های قانونی مدارک پزشکی - 27 اسلاید


پاورپوینت در حیطه جنبه های قانونی مدارک پزشکیپاورپوینت در حیطه جنبه های قانونی مدارک پزشکیپاورپوینت در حیطه جنبه های قانونی مدارک پزشکیØسایر استعلامات قضایی و...

ادامه مطلب  
دانلودپروژه ای به نام web tango 30 ص


نام فایل : پروژه ای به نام web tango 30 صفرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 26حجم : 1 مگابایتچكیده:همانطوری كه می دانید امروزه اینترنت و وب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می كند. پس تمام علوم و فرآیندهایی كه منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و كاركرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود. طراحی وب سایت كه موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوكمای ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی كه باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخورداراست.در این مقاله ما در مورد پروژه ای به نام web tango صحبت می كنیم. كه با استفاده از مقیاس های كمی جنبه های اطلاعاتی حركتی و گرافیكی یك وب سایت، قصد دارد به طراحان غیر حرفه ای جهت بهبود سایتهایشان كمك كند.چیزی كه كار ما را از بیشتر كارهای دیگر بر

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 49 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecardفهرست مطالب معرفی مدل BSC مراحل طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن تهیه نقشه استراتژی تعیین سنجه ها ، اهداف کمی و اقدامات اجرایی تدوین برنامه های اجرایی تجزیه و تحلیل نتایج ، بازنگری و نهایی سازی برنامه پیاده سازی ویژگیها ، فواید و عوامل کلیدی موفقیت BSC مدلهای تلفیقی و کاربردی کارت امتیازی متوازنمعرفی مدل BSCدر دهه 1990 میلادی مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا بعنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به ع

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده: خود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 33 اسلایدخود شکوفایی و تجربه های اوج و دیدگاه روانشناسان مختلف در خصوص خودشکوفایی مقدمه خودشکوفایی (Self – actualization) یکی از سازه‌های نظری ‌اصلی در روانشناسی انسانگرا است. در روانشناسی انسانگرا ما با بیان و روشی متفاوت مواجه می‌شویم. از جنبه‌های مثبت انسان بحث می‌شود و روش علمی به معنای خاص آن، مانعی برای مطالعه کل جنبه‌های انسان تلقی می‌شود. سازه خودشکوفایی بعد از ۵۰ سال از فرمول بندی اولیه آن توسط راجرز ۱۹۵۱ و مازلو ۱۹۵۴، هنوز هم به‌عنوان سازه‌ای تاثیرگذار، دارای کاربردهای مهم برای روانشناسی و دارای ارزش اکتشافی (heuristic value) قلمداد می‌شود. دید

ادامه مطلب  
تحقیق عرفان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، عرفان بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه توحید عرفان به معنی وحدت وجود موجود است ،كه براساس آن تنهایك حقیقت وجود واقعی دارد و پدیده های دگر همه مظاهر و تعنیات آن حقیقت اند و با این حساب باید همه چیز خدا ، و خدا همه چیز بوده باشد . عارف كسی است كه حق را درهمه چیز می بیند بلكه آن را عین همه چیز می داند و نیز عارف معتقد است جهان و هرچه در اوست الوهی است .درمكتب عرفان عشق و جذبه نیروی حاكم بر همه عناصر واجزاء جهان است و همین جاذبه عشق ساری غیر مرئی است كه عالم هستی را زنده و برنا نگه داشته و سلسله موجودات را به هم پیوسته است به طوریكه اگر در این پیوستگی و به هم بستگی سستی و خللی روی دهد رشته هستی گسیخته خواهد شد و قوام ودوام از نظام عالم وجود رخت برخواهد بست .دور گردن ها ز موج عشق دان گر نبودی عشق بفسردی جهان كی جماد

ادامه مطلب  
تحقیق ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرببخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمهتحقیق حاضر به بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب پرداخته است. البته سكولاریزم را به دلیل كثیر الاضلاع بودن ، می توان از ابعاد مختلفی تحلیل و بررسی كرد . سكولاریزم دارای جنبه ها و ابعاد مختلفی است، جنبه معرفتی كه در نفی عوامل بیرون از پدیده های طبیعی یا تاریخی و در تأكید بر تحول بی وقفه تاریخ تبلور می یابد و جنبه نهایی كه در تلقی نهاد دین به عنوان نهاد خصوصی بروز می یابد و جنبه سیاسی كه در جدایی دین از سیاست نمود پیدا می كند. بدیهی است كه هر كدام از این جنبه ها دارای اشكال و مناسباتی با واقعیتهای تاریخی پیرامون آن می باشند. در تمامی تعاریفی كه از سكولاریزم می شود یك عنصر كه تقریباً می توان گفت فرعی ترین عنصر سكولاریزم است ،

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard)


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 49 اسلاید قسمتی از متن .ppt :      کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecardفهرست مطالب  معرفی مدل BSC  مراحل طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن  تهیه نقشه استراتژی  تعیین سنجه ها ، اهداف کمی و اقدامات اجرایی  تدوین برنامه های اجرایی  تجزیه و تحلیل نتایج ، بازنگری و نهایی سازی برنامه پیاده سازی  ویژگیها ، فواید و عوامل کلیدی موفقیت BSC  مدلهای تلفیقی و کاربردی کارت امتیازی متوازن معرفی مدل BSC در دهه 1990 میلادی مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا بعنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به عب

ادامه مطلب  
پاورپوینت تحلیل DESTEP - شش اسلاید


پاورپوینت تحلیل DESTEPپاورپوینت تحلیل DESTEPپاورپوینت تحلیل DESTEPپاورپوینت تحلیل DESTEPسازمان ها وابسته به محیط خارجی خودشان هستند. این محیط می تواند به محیط ماکرو(کلان) و مزو(حالتی بین میکرو و ماکرو) تقسیم بندی شود. محیط مزو بخش یا بازاری است که در آن سازمان فعال است. یک سازمان تا حدودی قادر به تاثیرگذاری بر این محیط مزو است. در محیط کلان یا ماکرو حالت دیگر رخ داده و آن بر سازمان اثر می گذارد. هر سازمان با فاکتورهایی مواجه شده که می تواند اعمال نفوذ کند و فاکتورهایی که نمی توانند در تمام آن اعمال نفوذی داشته باشند. تحلیل DESTEP اطلاعات بیشتری در مورد عوامل اقتصاد کلان فراهم می نماید. مدل تجزیه و تحلیل DESTEPپاورپوینت تحلیل DESTEP مدل کسب و کار که از علم توسعه یافته است، نشاندهنده عواملی است که به محیط اعمال میشود. تجزیه و ت

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 49 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecardفهرست مطالب معرفی مدل BSC مراحل طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن تهیه نقشه استراتژی تعیین سنجه ها ، اهداف کمی و اقدامات اجرایی تدوین برنامه های اجرایی تجزیه و تحلیل نتایج ، بازنگری و نهایی سازی برنامه پیاده سازی ویژگیها ، فواید و عوامل کلیدی موفقیت BSC مدلهای تلفیقی و کاربردی کارت امتیازی متوازنمعرفی مدل BSCدر دهه 1990 میلادی مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا بعنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به ع

ادامه مطلب  
پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری


پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری توضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " مدیریت هزینه در صنعت بانکداری "  می باشد که در حجم 43 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته حسابداری به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد. دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت هزینه در صنعت بانکداری، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهکنترل هزینه ساختار هزینه در بانکقطع هزینه ها: روش ها و کنترل هابخش های کلیدی به منظورکاهش هزینه هامقیاس زمانی کنترل هزینههزینه هاکنترل هزینه سیستماتیککاهش آسان هزینهفرصت ها ی

ادامه مطلب  
پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری


دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت هزینه در صنعت بانکداری، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهکنترل هزینه ساختار هزینه در بانکقطع هزینه ها: روش ها و کنترل هابخش های کلیدی به منظورکاهش هزینه هامقیاس زمانی کنترل هزینههزینه هاکنترل هزینه سیستماتیککاهش آسان هزینهفرصت ها ی کاهش هزینهمشکلات کاهش هزینه هاكارتهای ارزیابی متوازن برای برقراری ارتباط میان معیارهای مختلف ارزیابی عملكرد از جنبه های مختلف با استفاده از استراتژی سازمانهاجنبه مالیجنبه مشتریجنبه فرآیندهای تجاری داخلیجنبه یادگیری و رشد قسمتی از متن:مفهوم مدیریت هزینه ابعاد وسیعی را در بر می گیرد. این مفهوم محدود به کنترل مستمر هزینه ها نمی شود. بلکه برنامه ریزی و کنترل هزینه ها معمولا با برنامه ریزی سود و درآمد درهم امیخته اند. مثلاً مدیران اغلب برای افزایش

ادامه مطلب  
تحقیق درباره جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:18  قسمتی از متن فایل دانلودی:جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماعچكیدهیكی از مطالبی كه در نام سازی برای محصولات كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شركت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است.1- مقدمهدر مدلهای مرسوم نام و نشان تجاری كالا، ارزش ویژه نام و نشان بوسیله

ادامه مطلب  
کارتحقیقی - بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی


این فایل شامل 55 صفحه ورد و مطاب زیر می باشد «مقدمه»جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم

ادامه مطلب  
تحقیق درباره خلقت انسان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:24  قسمتی از متن فایل دانلودی:خلقت انسانمقصود از اینکه فرمودند: “ولقد خلقنا الانسان” ابتداء خلقت انسان است،‌ به دلیل اینکه در جاى دیگر درباره خلقت آدمى از گل مى‌فرماید: “و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین - و آغاز کرد خلقت انسان را از گل آنگاه نسل او را در خلاصه‌اى از آبى پشیز قرار داد” (الم سجدهبنابراین آیه شریفه خلقت نوع انسان را بیان مى‌کند، زیرا خلق کردن اولین موجودى که بقیه افرادش از آن منشعب مى‌شوند در حقیقت خلق کردن همه آنها است.در مجمع البیان مى&zw

ادامه مطلب  
تحقیق درباره اخلاق اسلامی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:فصل اول – کلیات مفهوم لغوی واژه اخلاق:اخلاق جمع کلمه خُلق به معنی سرشت باطنی انسان است و در مقابل آن خَلق به معنی شکل و صورت ظاهری انسان است.تفاوت صفات نفسانی انسان:صفات نفسانی انسان یا ثابت و راسخ است که به آن ملکه گفته می شود و یا زودگذر و موقتی است که به آن حال گفته می شود. اخلاق همان صفات ثابت و راسخ در نفس انسان است. عوامل مؤثر در اخلاق:دو عامل مهمن که خُلق و خوی انسان را می سازد٬عبارتند از:الف) طبیعت یا وراثت و ذاتب) تمرین و تکرار که در نتیجه یادگیری و آموزش به دست می آید.تعریف

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت تحلیل مالی و ارزیابی سرمایه ‌گذاری


اهداف تحلیل مالیجنبه‌های اصلی تحلیل مالی و مفاهیم ارزیابی سرمایه‌گذاریبرآورد هزینه‌های پروژهصورت‌های مالی اساسیروش‌های ارزیابی سرمایه‌گذاریتأمین مالی پروژهنسبت‌هاارزیابی (تحلیل) مالی تحت شرایط عدم اطمینانارزیابی اقتصادی------------------اهداف تحلیل مالی:تعریف واژه‌هااهداف اصلیتعریف واژه‌ها:مطالعات امكان‌سنجیسرمایه‌گذاریتأمین مالی پروژهمطالعات امكان‌سنجی: » مطالعات امكان‌سنجی « به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‌گردد كه در نهایتابزاری جهت سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بالقوه یك پروژه ایجاد می‌كند كه بتوانند تصمیم بگیرندكه آیا در این پروژه سرمایه‌گذاری كنند یا نه و از سوی دیگر این مطالعات منجر به این نتیجه‌گیری خواهد شد

ادامه مطلب  
پاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت - 101 اسلاید


پاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلایدپاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلایدپاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلایدپاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلایدپاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلایدپاورپوینت متفاوت تربیت و ضرورت تربیت  - 101 اسلاید تربیت، عامل فهم و تنظیم رابطه انسان با خداست و راه و رسـم این ارتباط را به آدمی می آموزد. می دانیم رابطه خدا و انسـان از دو دید و از دو چهره قابل بررسی است. یکی رابطه خدا با انسان و دیگر رابطـه انسان با خدا.  تربیت، ما را با خدایمان آشنا کرده و پایبنــد فرمان ها و تعالیم الهی می سازد. ارزش توکل و توسل به او را نشـان داده و ما را به کیفیت عبادت و ارتباط با پروردگار و دعا و مناجـات و است

ادامه مطلب  
دانلود مقاله هسته سلول


 مشخصات این فایلعنوان: هسته سلول فرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات: 110این مقاله درمورد هسته سلول می باشد.خلاصه آنچه در مقاله هسته سلول می خوانید :اهمیت ژنتیک در تمام جنبه‌های پزشکی اگرچه ژنتیک پزشکی به صورت تخصصی شناخته شده در آمده است، واضحا آشکار شده که ژنتیک انسانی مفاهیم یکنواخت مهمی فراهم می‌سازد که مسیر تمام کارهای پزشکی را روشن و آنها را همسو می‌کند. برای بهره‌مند ساختن کامل بیماران و خانواده‌های آنها از دانش در حال گسترش ژنتیک ، تمام پزشکان و همکاران آنها در مشاغل بهداشتی.•    وجود اشکال جایگزین یک ژن (آللها) در جمعیت ، پیدایش فنوتیپ‌های مشابه بوجود آمده از جهش و تنوع در جایگاههای ژنی مختلف ، اهمیت تعاملات ژنی _ ژنی و ژنی _ محیطی در بیماری ، نقش جهش پیکری در سرط

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد رابطة دین و سیاست


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:33دین و سیاست مقوله‌ای است كه از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی تركیب دین و سیاست است.نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملكرد و پی‌آمدها و نتایج حكومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حكومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی كه یكسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحكومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حكومت دینی است، حكومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطا

ادامه مطلب  
اخلاق در خانواده


لینک دانلود خرید پایین توضیحاتدسته بندی: وردنوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)تعداد صفحه:28                        مقدمه                  برای اینکه بدانیم اخلاق چیست و چه هدفی را دنبال می کند، مقدمه ای کوتاه لازم است . انسان شاهکار آفرینش وخلقت خدای تبارک و تعالی است وخداوند همه ممکننات از نباتات (درختهای گوناگون ،میوه های لذیذ ،گلهای زیبا و...)وحیوانات گرفته، تا جمادات و اجسام مرئی و نامرئی را برای او و خدمت به او آفریده است.این انسان، از جنبه های مادی با سایر جانوران و حیوانات مشترک است، یعنی آنچه را که برای یک موجود زنده از علایم حیات لازم است(از قبیل : تغذی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >