پاورپوینت با موضوع ارزشها و مفاهیم سرآمـدی و معیارهای ارزیابی مدل EFQM


دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشها و مفاهیم سرآمـدی و معیارهای ارزیابی مدلEFQM ، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: نتـیجه گراییمشتـری مداریرهبری و ثبات در مقاصدمدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیاتمشاركت و توسعه كاركنانیادگیری، نوآوری و بهبود مداومتوسـعه شراكت‌هامسئولیت‌های اجتماعیمدل جایزه كیفیت اروپا   EFQMارتباط توانمندسازها و نتایجتوزیع امتیازات در مدل  EFQMپویایی مدل  EFQMتوانمندسازها ) (Enablersساختار توانمندسازهامعیـار  1:   رهبـریمعیـار 2 :  خط‌ مشی و راهبـردمعیـار3: كاركنانمعیار 4 :  شراكتها و منابعمعیـار 5 :  فرآیندهـاارتباط درونی معیارهای نتایجمعیار6 : نتایج مشتریمعیار7: نتایج كاركنانعوامل مرتبط با رضایت كاركنان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1