مديريت زنجيره تامین


تحقیق در مورد مديريت زنجيره تامین  مقدمهدر رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شركت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى كارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف كسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزیع ، تح

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; بررسی اجزاو مبانی مديريت زنجيره تامین و نرم افزار زنجيره تامین


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 41 اسلاید بررسی اجزاو مبانی مديريت زنجيره تامین و نرم افزار زنجيره تامین صفحه بعدی 1:مقدمه 2:تاریخچه مديريت زنجيره تامین 3:تعریف مديريت زنجيره تامین 4:اجزای اصلی مديريت زنجيره تامین 5:عملكرد مديريت زنجيره تامین درچالشها 6:طرح كلی مديريت زنجيره تامین 7:فرایند اصلی 8:نرم افزار مديريت زنجيره تامین 9:فازهای اصلی مديريت زنجيره تامین 10:فن اوری اطلاعات و مديريت زنجيره تامین 11:بررسی جایگاه مديريت زنجيره تامین دربیاده سازی تجارت الكترونیك 12:موانع بیاده سازی SCM 13:بررسی تكنولوژی وبراورد نحوه تامین دانش موردنیاز 14:موانع سر راه نصب نرم افزار زنجيره تامین 15:زنجيره تامین ناب 16:زنجيره تامین تولید انبوه (سنتی) 17:عوامل موثر د

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی نقش تجارت الکترونیک در مديريت زنجيره تأمین به منظورکسب مزیت رقابتی برای سازمانها - 35 اسلاید


پاورپوینت بررسی نقش تجارت الکترونیک  در مديريت زنجيره تأمین  به منظورکسب مزیت رقابتی برای سازمانهاپاورپوینت بررسی نقش تجارت الکترونیک  در مديريت زنجيره تأمین  به منظورکسب مزیت رقابتی برای سازمانهاپاورپوینت بررسی نقش تجارت الکترونیک  در مديريت زنجيره تأمین  به منظورکسب مزیت رقابتی برای سازمانها      امروزه مديريت زنجيره تامین به عنوان یكى از مبانى زیر ساختى پیاده‌سازى كسب و كار الكترونیك در دنیا مطرح است. در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است كه قبلاً وجود

ادامه مطلب  
پاورپوینت اصول و مبانی مديريت زنجيره تأمین


دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مبانی مديريت زنجيره تأمین، در قالب  pptx و در 125 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: زنجيره تامینمديريت زنجيره تامینهدف مديريت زنجيره تامینچارچوب مديريت زنجيره تامیننمونه ای از زنجيره تامینتعریف مديريت لجستیكلجستیک چیست؟تاریخچه سیرتكاملی مديريت زنجيره تامینعمده موضوعات مورد بحث در زنجيره تامینجریان‌های زنجيره تامینمشكلات موجود  در مديريت زنجيره تامینضعف ها و مشکلات زنجيره تامین کالا در کشور مامزایا و منافع زنجيره تامیناثر شلاق چرمیاثر «شلاق چرمی » در زنجيره تامین چیست؟علل وقوع اثر شلاق چرمیاقداماتی برای مقابله با شلاق چرمی زنجيره ‌تامین الكترونیكیفواید زنجيره‌ تامین الكترونیكیERP چیست؟اجزای  سیستم های ERP برخی از مزایای ERPبرنامه‌ریزی منابع سازمانی سیس

ادامه مطلب  
پاورپوینت اصول و مبانی مديريت زنجيره تأمین


دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مبانی مديريت زنجيره تأمین، در قالب  pptx و در 125 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: زنجيره تامینمديريت زنجيره تامینهدف مديريت زنجيره تامینچارچوب مديريت زنجيره تامیننمونه ای از زنجيره تامینتعریف مديريت لجستیكلجستیک چیست؟تاریخچه سیرتكاملی مديريت زنجيره تامینعمده موضوعات مورد بحث در زنجيره تامینجریان‌های زنجيره تامینمشكلات موجود  در مديريت زنجيره تامینضعف ها و مشکلات زنجيره تامین کالا در کشور مامزایا و منافع زنجيره تامیناثر شلاق چرمیاثر «شلاق چرمی » در زنجيره تامین چیست؟علل وقوع اثر شلاق چرمیاقداماتی برای مقابله با شلاق چرمی زنجيره ‌تامین الكترونیكیفواید زنجيره‌ تامین الكترونیكیERP چیست؟اجزای  سیستم های ERP برخی از مزایای ERPبرنامه‌ریزی منابع سازمانی سیس

ادامه مطلب  
مديريت زنجيره تامین


 تحقیق در مورد مديريت زنجيره تامین چكیده در تعامل بودن با برنامه ریزی و ذخیره سازی برای موادی كه شركت شما نیاز دارد و ساخت و تحویل محصولات و خدمات به طور تقریبی تلاش بعضی از افراد هر سازمان را به خود معطوف می كند. و این در حالی است كه مديريت زنجيره تامین ،‌یا به عبارت دیگر زنجيره ارزش، فرصتهای بزرگی را برای كاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه حفظ مشتری در اختیار ما قرار می دهد. در این راستا، ‌مشتری محور فعالیت های مديريت زنجيره را تشكیل می دهد. و این همان چیزی است كه موفقیت شركت ها را در آیند ه رقم خواهد زد. از این رو، سازمان های مختلف باید بیش از پیش قابلیت های درونی خود متمركز شده و با استفاده از فرآیندگرایی و تشكیل تیمهای ایجاد تحول كسب و كارهای اضافی را حذف كنند و در مقابل به فعالیتهای ارزش افزا بپردازند،‌با این

ادامه مطلب  
مديريت زنجيره تامین


تحقیق در مورد مديريت زنجيره تامین چكیده در تعامل بودن با برنامه ریزی و ذخیره سازی برای موادی كه شركت شما نیاز دارد و ساخت و تحویل محصولات و خدمات به طور تقریبی تلاش بعضی از افراد هر سازمان را به خود معطوف می كند. و این در حالی است كه مديريت زنجيره تامین ،‌یا به عبارت دیگر زنجيره ارزش، فرصتهای بزرگی را برای كاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه حفظ مشتری در اختیار ما قرار می دهد. در این راستا، ‌مشتری محور فعالیت های مديريت زنجيره را تشكیل می دهد. و این همان چیزی است كه موفقیت شركت ها را در آیند ه رقم خواهد زد. از این رو، سازمان های مختلف باید بیش از پیش قابلیت های درونی خود متمركز شده و با استفاده از فرآیندگرایی و تشكیل تیمهای ایجاد تحول كسب و كارهای اضافی را حذف كنند و در مقابل به فعالیتهای ارزش افزا بپردازند،‌با این هدف ك

ادامه مطلب  
سبكها و روشهای مديريت در معدن


        تحقیق در مورد سبكها و روشهای مديريت در معدنفصل اول-سبكها و روشهای مديريت در معدن1-1-      تاریخچه مديريت1-2-      دلایل موفقیت مدیران1-3-      عوامل شكست مدیران1-4-      انواع مكاتب مديريت1-4-1- پیدا كردن مديريت آمریكائی1-4-2-نارسایی كردن مديريت آمریكائی1-5-مكتب نئوكلاسیك یا مديريت ژاپنی1-5-1- تفاوت مديريت كلاسیك و نئوكلاسیك‌1-6-مكتب سیستمهای اجتماعی 1-7-روشهای مديريت‌فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مديريت معادن 2-1- مفهوم نوآوری و خلاقیت 2-2- خلاقیت و مديريت 2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور 2-4- نكات كاربردی در مديريت 2-5-اهمیت نو آوری2-5-1-فایده های خلاقیت و نو آوری2-5-2- تكنولوژیها، محصو

ادامه مطلب  
پاورپوینت برنامه‌ریزی زنجيره تامین و فرآیند کلان برنامه ریزی زنجيره،pptx،در60 اسلاید


این پاورپوینت در مورد برنامه‌ریزی زنجيره تامین و فرآیند کلان برنامه ریزی زنجيره در 60 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل برنامه‌ریزی زنجيره تامین و فرآیند کلان برنامه ریزی زنجيره،SCM و یکپارچگی زنجيره تامین،مفهوم زنجيره تامین ،استراتژیهای زنجيره تامین،استراتژیهای توزیع کالا،فرآیند های اصلی زنجيره تامین و...ومنابع می باشدقسمتی از متنفرآیند های اصلی زنجيره تامین مديريت زنجيره تامین دارای سه فرآیند اصلی است که عبارتند از: .1مديريت اطلاعات :امروزه نقش وجایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است .گردش مناسب وانتقال صحیح اطلاعات باعث می شودتافرآیندها موثرتروکاراتر گشته ومديريت آن آسان تر گردد .درزنجيره تامین موضوع هماهنگی درفعالیتها بسیاراهمیت دارد.مديريت اطلاعات هماهنگ ومناسب

ادامه مطلب  
پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجيره ارزش - 28 اسلاید


پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجيره ارزشپاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجيره ارزشپاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجيره ارزشپاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجيره ارزش مقدمهدر محیط تجارت جهانی امروز سازمانها با رقابت های گسترده ای در زمینه بهبود بهره وری و مزیت رقابتی روبرو هستند. تا به رضامندی مشتریان نائل آیند از جمله ابزارهای رسیدن به این هدف زنجيره ارزش می باشد که آنرا چنین تعریف کرده اند :مایکل پورتر: تجزیه و تحلیل زنجيره ارزش که شامل تجزیه عمیلیات شرکت به فعالیتهای استراتژیک، جهت تشخیص رفتار هزینه و منابع بالقوه تمایزات است ، می تواند موثرترین ابزار جهت بهینه سازی استفاده از منابع محدود باشد .  شانگ و گوینداراجان: این تکنیک (زنجيره ارزش)، زنجيره فعالیتها را که از اقدام بر روی مواد خام آغاز شده و تا مصرف توسط مشتری نهایی ادامهمی

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آنتی بادی ها


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:ساختار و طبقه بندی آنتی بادی :واحد اصلی سازنده آنتی بادی ها گلیكوپرتئین می باشد با وزن مولكولی 150000 دالتون آنتی بادی شامل چهار زنجيره ی پلی پپتیدی می شود در واقع دو زنجيره سنگین ودو زنجيره سبك كه به وسیله پیوندهای دی سولفیدی به هم متصل شده اند . هر زنجيره سبك دارای یك وزن مولكولی حدود 25000 دالتون است وشامل دو قسمت به نام دومین است یك قسمت دومین كه ناحیه ی خاصی در زنجيره است كه بوسیله پیوندی سولفیدی به صورت تا خورده درآمده است .در زنجيره ها قسمت هایی به نام CL , VL  وجود دارد . VL قسمت مت

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی اثر عملكرد زنجيره تامین بر عملكرد سازمانی


تعداد صفحات : 36 صفحهفصل اول : طرح تحقیقموضوع تحقیق : بررسی اثر عملكرد زنجيره تامین بر عملكرد سازمانی هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی اثر عملكرد زنجيره تامین بر عملكرد سازمانی می باشد . و این تحقیق با توجه به سه معیار اصلی و زیر معیارهای هر یك از این معیارها عملكرد زنجيره تامین را مورد ارزیابی قرار می دهد . وسیله ارزیابی ایجاد شده منعكس كننده كارایی خدمات برای صنعت ، اثر بخشی عملیات برای تامین كنندگان خدمات و كارایی خدمات برای دریافت كننده ها ست و عملكرد سازمانی نیز با توجه به دو معیار اصلی و زیر معیارهای این معیارها مورد ارزیابی قرار می گیرد . به این امید كه تحقیق موجود گامی در جهت توسعه به كارگیری معیارهای ارزیابی عملكرد زنجيره تامین و عملكرد سازمانی باشد و بتوان این دو را در راستای یكدیگر و در جهت توسعه صنای

ادامه مطلب  
پاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلاید


پاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدپاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدپاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدپاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدپاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدپاورپینت ارزشمند ارتقاء مديريت زنجيره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چند عاملی - 30 اسلایدفهرست مطا

ادامه مطلب  
مديريت زنجيره تامین


تحقیق در مورد مديريت زنجيره تامینمديريت زنجيره تامین رویكرد جدیدی است كه در سالهای اخیر بر مديريت عملیات حاكم شده است . زنجيره تامین شبكه از مراكز توزیع است كه یكی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است . مديريت زنجيره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ می‌كند كه مشتریان بتوانند محصولات را با كیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند . مديريت زنجيره تامین می تواند برای شركت مزیت رقابتی فراهم سازد . مديريت زنجيره تامین اشتیاق شركت را برای همكاری و رقابت افزایش می‌دهد . رویكرد جدیدی كه در سالهای اخیر بر مديريت عملیات حاكم شده ، رویكرد مديريت زنجيره تامین(SCM)   است. زنجيره تامین شبكه‌ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام ،‌تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و

ادامه مطلب  
پاورپوینت تاریخچه مديريت زنجيره تامین


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تاریخچه مديريت زنجيره تامین می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در25 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستتاریخچه مديريت زنجيره تامینمقدمهتعریف مديريت زنجيره تامینتاریخچه مديريت زنجيره تامینتفاوت مديريت زنجيره تامین و لجستیکحوزه های مديريت زنجيره تامین هماهنگی در زنجيره تأمین و نقش ITاثر شلاق چرمیهماهنگی در زنجيره تأمیناطلاعات و اهمیت آن در زنجيره تامیننقش سیستم های اطلاعاتی در مديريت زنجيره تامینمديريت زنجيره تامین و تجارت الکترونیکتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زنجيره ارزش در 42 اسلاید


        زنجيره ارزش (Value Chain)مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود.استراتژی هنر ارزش ایجاد کردن است. استراتژی چهارچوب‌های ذهنی، مدل‌های مفهومی را تهیه می‌کند و ایده‌ها را هدایت می‌کند و به مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا فرصت‌ها را برای ارزش ایجاد کردن برای مشتریان و انتقال دادن این ارزش به عنوان سود شناسایی کنند. در یک محیط رقابتی با تغییرات سریع، منطق پایه ایجاد کردن ارزش نیز تغییر کرده‌است. تفکرات سنتی ما در مورد ارزش بر پایهٔ فرضیه‌ها و مدل‌های یک اقتصاد صنعتی است. بر اساس این دیدگاه، هر شرکتی یک موقعیت را در زنجيرهٔ ارزش را به خود اختصاص می‌دهد. در

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب حسابداری مديريت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی


دانلود خلاصه کتاب حسابداری مديريت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل: فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداری مديريتتعریف حسابداری مديريتتعریف حسابداری مالی،حسابداری صنعتیتفاوت عمدهسیر تکاملی  MA    دلایل پیدایش SMAپیشرفت های SMAوجه تمایز SMA   با MA  سنتیحسابداری تکنولوژی پیشرفته تولیدیانواع اطلاعات حسابداری مديريتموقعیت سازمانی حسابداران مديريتنقش حسابداران مديريت در سازمان8معلومات ضروری برای حسابدارن مديريتعوامل عمده ای که عملیات واحدهای صنعتی را دگرگون ساخته فصل دوم : هزینه یابی بر مبنای فعالیت   ABCمقدمهسیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی های آن مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظرانمروری بر تاریخچۀ هزینه یاب

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب حسابداری مديريت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی


دانلود خلاصه کتاب حسابداری مديريت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل: فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداری مديريتتعریف حسابداری مديريتتعریف حسابداری مالی،حسابداری صنعتیتفاوت عمدهسیر تکاملی  MA    دلایل پیدایش SMAپیشرفت های SMAوجه تمایز SMA   با MA  سنتیحسابداری تکنولوژی پیشرفته تولیدیانواع اطلاعات حسابداری مديريتموقعیت سازمانی حسابداران مديريتنقش حسابداران مديريت در سازمان8معلومات ضروری برای حسابدارن مديريتعوامل عمده ای که عملیات واحدهای صنعتی را دگرگون ساخته فصل دوم : هزینه یابی بر مبنای فعالیت   ABCمقدمهسیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی های آن مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظرانمروری بر تاریخچۀ هزینه یاب

ادامه مطلب  
مديريت زنجيره تأمین SCM


تحقیق در مورد مديريت زنجيره تأمین SCM  مقدمهمديريت زنجيرهتأمین «SCM » یکی از مباحث جدید علمی بود. که تحولات مديريت صنعتی، تجاری و اینترنتی اخیر غرب مدیون آن بوده و توانسته توجه بسیاری از صاحب نظران و دانش پژوهان را به خود جلب نماید.با توسعه روز افزون شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات، شاهد ظهور واژه های نو، ایده های نوین و شکل های بدیعی از فعالیت های مرتبط با اینترنت و فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف می باشیم.مفاهیمی از قبیلE-Commerce ، E-Business- ، E-Government  ، E-Payment  و...از حوزه های مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که می تواند نقش موثری در انتقال دانش بشری ایفا نماید.مديريت زنجیرۀ تأمین  «SCM » از جمله این مفاهیم می باشد که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردید

ادامه مطلب  
پاورپوینت اصول و مبانی مديريت


دانـلـود پاورپوینت مديريت بـا عـنـوان،اصول ومبانی مديريت بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :مقدمهظهور سازمانها و گسترش آنهامديريت متناسب با ساختار ملاك درستی هر عمل نتیجهتعریف مديريت مديريت، فراگرد به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است.اهداف تعیین شدهتعریف مديريتفراگرد:تغییر به سوی هدف با استفاده از بازخوردپنج نكته‌ی اساسی زیربنای مفاهیم كلی مديريتمديريت یك فراگرد است؛مديريت بر هدایت تشكیلات انسانی دلالت دارد؛مديريت موثر مبتنی بر تصمیم‌گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است؛مديريت كارآ، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است؛مديريت بر فعالیتهایی هدفدار، تمركز دارد؛ تـوضـیـحــاتِ فـایــل : - این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعد

ادامه مطلب  
پاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزش - 14 اسلاید


پاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشپاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشپاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشپاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشپاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشپاورپوینت ارزشمند زنجيره ارزشhttp://shidoon.sellfile.irزنجيره ارزش چگونه ایجاد گردید؟ پورتر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺳﺎل ۱۹۸۵ مدل زنحیره ارزش را ارائه داد که فعالیت های دﺧﻴﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ نمود.فعالیت های اصلی: آن دسته از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎی ارزش ﻣﺤﺼﻮل می شود.فعالیتهای پشتیبانی : آن دسته از فعالیتهایی هستنـــد كه حول فعالیتهای اصلی و برای آماده ســـــــازی شرایط اجرای آنها انجام می شوند.فعالیت ها ی اصلی : تدارکات داخلی = شامل دریافت ,زخیره سازی, انبارداری ,کنترل ,حمل ونقل وبرنامه ریزی  ورودی‌های لازم (همانند مواد

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده منو نوآورانه قراردادها برای هماهنگی زنجيره تأمین خرده فروشان با میانگین واریانس چندگانه


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع منو نوآورانه قراردادها برای هماهنگی زنجيره تأمین خرده فروشان با میانگین واریانس چندگانه (به همراه مقاله اصلی)،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهنوآوری‌ مقالهمدل سازیتوالی تصمیم گیری و قرارداد TSRاهداف تولیدکننده و خرده فروشتابع سود تحت قرارداد TSRبیشینه سود موردانتظار تولیدکنندههماهنگی زنجيره تامینتک قراردادعملکرد جداگانه قرارداد­های TSR، TSR-FOQ و TSR-MQDقرارداد میانگین واریانس مناسب و غیر­مغلوبقرارداد­ چندگانهقرارداد­های TSR – FOQنتایج مثال های عددی و آنالیز حساسیت قرارداد­های TSR – FOQقرارداد­های TSR – MQDتایج مثال های عددی و آنالیز حساسیت قرارداد­های TSR &ndash

ادامه مطلب  
پاورپوینت درمورد بیماری تالاسمی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 26 اسلایدبیماری تالاسمی تعریف: كاهش توده گلبول های قرمز خون را آنمی یا كم خونی می گویند. كم خونی Anemia مقادیر طبیعی هموگلوبین در بزرگسالان عبارتند از:در مردان: 2 ± 16در زنان پیش از یائسگی: 2 ± 13در زنان پس از یائسگی: 2 ± 14در خانم های باردار: 2 ± 12 منبع: طب داخلی هاریسون 2008 مكانیسم ها و علل كم خونی الف- مكانیسم های ایجاد كم خونی1- كاهش تولید: مثل اختلالات تغذیه ای ، آنی آپلاستیك ، تالاسمی ، آنمی سلول داسی شكل و..2- افزایش همولیز: مثل اختلالات سیستم ایمنی3- از دست دادن خون: مثل انواع خونریزی هاب- علل ایجاد كم خونی 1- اختلالات تغذیه ایمثال: كمبود آهن (شایعترین علت كم خونی) ، كمبود روی ، كمبود ویتامین ها (بوی

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره تأمین


زنجيره تامین: تلفیقی از هنر و علم در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه ، ساخت محصولات و خدمات و انتقال آن به مشتری مديريت زنجيره تامین: مديريت جریان بین مراحل مختلف یك زنجيره با هدف حداكثر كردن سودزمینه های تصمیم گیری در زنجيره تامین:تولیدموجودیمكان یابیحمل و نقلاطلاعاتنقش و اهمیت اطلاعات در زنجيره تامین:تغییر در چرخه حیات محصولافزایش در سرعت توزیع محصولات افزایش در سرعت توزیع محصولات و خدماتعرضه محصولات و خدمات جدید از میان برداشتن محدودیتها در بازارهای سنتی جغرافیاییتغییر دو پدیده استاندارد کردن محصولاتو انعطاف پذیری سازمانبررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجيره تامینفارستر: انتقال اطلاعات بین شرکتها تحریف تقاضا را در زنجيره تامین کاهش می دهد.کافمن: بهبود کارآیی زمانی

ادامه مطلب  
پاورپوینت بازاریابی و مديريت بازار


دانـلـود پاورپوینت مديريت بـا عـنـوان، بازاریابی و مديريت بازار بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :مقدمه بازاریابی و مديريت بازار یکی از شاخصهای مهم دانش مديريت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع می باشد. چرا که جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف با نیازها و بالاخص خواسته های روز افزون انسانها و از طرف دیگر با کمبود منابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود جوابگوی خواسته های نامحدود افراد باشند.اهداف درسآشنایی دانشجویان با:مفاهیم و تعاریف مديريت بازار و جایگاه آن انواع بازار و محیط بازاریابیتقسیم بازار و تعیین بازار هدفنیازها و رفتار خریداراناهداف درساندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش (آشنایی با مدلهای کمی و کیفیاهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی برنا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد آشنایی با بخش تداركات سازمانها


لینک دانلود خرید پایین توضیحاتدسته بندی: وردنوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)تعداد صفحه:37مقدمهبهره‌وری یكی از دیرپاترین مفاهیم در محاسبه هزینه‌های تعداد بر نیروی كار یك كارخانه است. همچنان كه رقابت جهانی‌تر می‌شود؛ نوآوری و خلاقیت نیز از سطح بنگاه - بنگاه به سطح زنجيره تأمین - زنجيره تأمین جابجا می‌شود. افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می‌شود كه تمامی بازیگران زنجيره تأمین كاملاً با یكدیگر هماهنگ باشند. مديريت زنجيره تأمین (SCM) در برگیرنده تمامی برنامه‌ریزی‌ها و مديريت فعالیت‌هایی است كه در تدارك, تأمین, تبدیل و هماهنگی‌های لجستیكی می باشد. از این منظر, مديريت زنجيره تأمین شامل همكاری و هماهنگی با شركای زنجيره نیز -كه می‌توانند تأمین‌كنندگان, واسطه&zwn

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)


پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایشبه طور کلی در یک زنجيره تامین مواد اولیه ای تولید می شوند، به کمک این مواد اقلام دیگری در یک یا چندین کارخانه دیگر تولید می شوند، احتمالا به انبارهای میانی ارسال می شوند و در نهایت به دست خرده فروشان و سپس مشتری می رسند.تفکر شرکتها امروزه بر یکپارچه سازی کل زنجيره تامین شان (شبکه لجستیک) و کاهش هزینه های کل زنجيره و نه فقط هزینه های خود شرکت (خصوصا هزینه های لجستیکی شامل هزینه های انبارش موجودی و حمل و نقل) همراه با افزایش سطح خدمت به مشتری می باشد. - این مورد از طریق مديريت مالی، مواد در جریان یا خدمات و اطلاعات در زنجيره ممکن است.- می توان گفت هدف هر زنجيره ای رساندن محصول مورد نظر مشتری ب

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)


پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایشبه طور کلی در یک زنجيره تامین مواد اولیه ای تولید می شوند، به کمک این مواد اقلام دیگری در یک یا چندین کارخانه دیگر تولید می شوند، احتمالا به انبارهای میانی ارسال می شوند و در نهایت به دست خرده فروشان و سپس مشتری می رسند.تفکر شرکتها امروزه بر یکپارچه سازی کل زنجيره تامین شان (شبکه لجستیک) و کاهش هزینه های کل زنجيره و نه فقط هزینه های خود شرکت (خصوصا هزینه های لجستیکی شامل هزینه های انبارش موجودی و حمل و نقل) همراه با افزایش سطح خدمت به مشتری می باشد. - این مورد از طریق مديريت مالی، مواد در جریان یا خدمات و اطلاعات در زنجيره ممکن است.- می توان گفت هدف هر زنجيره ای رساندن محصول مورد نظر مشتری ب

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)


پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایشبه طور کلی در یک زنجيره تامین مواد اولیه ای تولید می شوند، به کمک این مواد اقلام دیگری در یک یا چندین کارخانه دیگر تولید می شوند، احتمالا به انبارهای میانی ارسال می شوند و در نهایت به دست خرده فروشان و سپس مشتری می رسند.تفکر شرکتها امروزه بر یکپارچه سازی کل زنجيره تامین شان (شبکه لجستیک) و کاهش هزینه های کل زنجيره و نه فقط هزینه های خود شرکت (خصوصا هزینه های لجستیکی شامل هزینه های انبارش موجودی و حمل و نقل) همراه با افزایش سطح خدمت به مشتری می باشد. - این مورد از طریق مديريت مالی، مواد در جریان یا خدمات و اطلاعات در زنجيره ممکن است.- می توان گفت هدف هر زنجيره ای رساندن محصول مورد نظر مشتری ب

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)


پاورپوینت با عنوان معرفی مديريت زنجيره تامین (Supply Chain Management)در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایشبه طور کلی در یک زنجيره تامین مواد اولیه ای تولید می شوند، به کمک این مواد اقلام دیگری در یک یا چندین کارخانه دیگر تولید می شوند، احتمالا به انبارهای میانی ارسال می شوند و در نهایت به دست خرده فروشان و سپس مشتری می رسند.تفکر شرکتها امروزه بر یکپارچه سازی کل زنجيره تامین شان (شبکه لجستیک) و کاهش هزینه های کل زنجيره و نه فقط هزینه های خود شرکت (خصوصا هزینه های لجستیکی شامل هزینه های انبارش موجودی و حمل و نقل) همراه با افزایش سطح خدمت به مشتری می باشد. - این مورد از طریق مديريت مالی، مواد در جریان یا خدمات و اطلاعات در زنجيره ممکن است.- می توان گفت هدف هر زنجيره ای رساندن محصول مورد نظر مشتری ب

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تحول امکانات زنجيره تامین کامپیوتری شده


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:21  قسمتی از متن فایل دانلودی:تحول امکانات زنجيره تامین کامپیوتری شده مفهوم زنجيره تامین به کامپیوتری شدن عملکردهایش که در طول 50 سال گذشته متحول شده است وابسته است. اکثر عملکردهای زنجيره تامین به لحاظ تاریخی با عملکردهای کاغذی که ممکن است بسیار ناکارآمد باشند مديريت شدند. بنابراین با شروع استفاده از کامپیوتر در تجارت مردم خواستار اتوماتیک شدن روندهای زنجيره تامین شده‌اند. اولین برنامه‌های نرم افزاری که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 تهیه شدند تنها بخشهای کوچکی از‌زنجيره تامین‌ر

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع تئوری نوین مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی ایران


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تئوری نوین مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی ایرانالگوی مناسب مديريت كیفیت جامع برای بخش دولتی ایران كدام است ؟مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی چرا ؟با پیشرفت روزافزون بشر،‌ رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است. انسان امروز تمایل  دارد در جامعه‌ای  زندگی  كند كه در آن  دولت  حضوری   نامحسوس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر داشته باشد.بهبود كیفیت خدمات در بخش دولتی دولتها در جهت بهبود كیفیت خدمات، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهد

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع تئوری نوین مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی ایران


       لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلاید قسمتی از متن .ppt : تئوری نوین مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی ایران الگوی مناسب مديريت كیفیت جامع برای بخش دولتی ایران كدام است ؟ مديريت كیفیت جامع در بخش دولتی چرا ؟ با پیشرفت روزافزون بشر،‌ رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است. انسان امروز تمایل  دارد در جامعه‌ای  زندگی  كند كه در آن  دولت  حضوری   نامحسوس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر داشته باشد. بهبود كیفیت خدمات در بخش دولتی  دولتها در جهت بهبود كیفیت خدمات، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برا

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیان


مشخصات فایل عنوان: خلاصه کتاب اصول مديريت تألیف دکتر علی رضائیانقالب بندی: وردتعداد صفحات:12    قسمتی از تحقیق   دیباچه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید مدیران لایق و کارشناسان متعهد و دانشور پرورش یابند و متون و منابعی تدارک دیده شود تا به کمک آن مدیران ، کارشناسان و دانشجویان (مدیران آینده) بر غنای علمی خویش بیفزایند و توشه داده رشد را فراهم سازند، اما با توجه به تنوع شاخه های مديريتهای تخصصی و ارائه نظریه های بی شمار- که گاه با ارزشهای الهی منطبق نیستند تهیه ی این متون چندان آسان نبوده و مراکز آموزشی را نیز با دشواری رو به

ادامه مطلب  
تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانERP


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، برنامه ریزی منابع سازمانERPبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : برنامه ریزی منابع سازمانERPگاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه انجام فعالیتهای خود را تسهیل نموده و سود بیشتری را عاید خود سازد. در این میان یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه ، ایجاد امکاناتی در جهت مديريت صحیح فرآیندهای درون سازمانی و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری بود.برنامه ریزی منابع سازمان مقدمه1-1- چکیده نگاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجيره تأمین (به همراه مقاله اصلی)


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجيره تأمین (به همراه مقاله اصلی)،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهنوآوری مقالهکانال یکپارچه با در نظرگیری محدودیت حداقل ریسکهماهنگی تحت ریسک ناشی از ضررقرارداد قیمت (price-only)قرارداد سیاست بازگشت (Return policies contract)قرارداد تسهیم درآمد (Revenue sharing)طراحی سیستم­های هماهنگیقرارداد قیمت بعلاوه پرداخت انتقالیسیاست بازگشت بعلاوه پرداخت انتقالیقرارداد تسهیم درآمد بعلاوه پرداخت انتقالیمثال های عددی و آنالیز حساسیتنتیجه گیریپیشنهادات آتی  مقدمه این مقاله:در اغلب مطالعات پیشین در مورد قراردادهای زنجيره تامین فرض شده است که تصمیم گیرندگان خنثی به ریسک هستند. در عمل، با توجه ب

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجيره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجيره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهنوآوری مقالهمفروضاتمدل سازیجواب تعادلی تحت معیار ارزش ریسکجواب تعادلی تحت معیار ارزش ریسک مشروطآنالیز نتایجهماهنگی در زنجيره تامین دو کانالهمدل متمرکزقرارداد تسهیم ریسک بهبود یافتهقیمت نامساوی در دو کانالنتیجه گیریپیشنهادات آتی مقدمه این مقاله:با رشد سریع اینترنت، تعداد بیشتری از تامین کنندگان علاقه مند به ایجاد یک کانال الکترونیکی علاوه بر کانال خرده فروشی سنتی برای شرکت در بازار به طور مستقیم (مانند اپل،HP  و Polo Ralph Lauren ) هستند. این سیستم توزیع، که شامل کانال

ادامه مطلب  
رقابت در بازار كار جذب منابع مالی و فروش كالا


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، رقابت در بازار كار جذب منابع مالی و فروش كالابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :منابع داخلی و مزیت رقابتی:منابع و توانایی‌هایی كه می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر كار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد. بطور كلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته كلی تقسیم می‌شوند كه عباتند از :منابع مالی، فیزیكی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند كه می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی كه سه شرط زیر تحقق یابد: 1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند. اینها اجازه می‌دهند كه شركت از فرصت‌هایش بهره‌برداری كند و با تهدیدها را خنثی كند. برای مثال شركت سونی توانس

ادامه مطلب  
تحقیق آماده با موضوع گزارش تحلیلی از عملكرد شركتهای صنعت روكش مصنوعی نئوپان و MDF ایران - 14 صفحه وورد


      این تحقیق کامل و نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است! تحقیق دارای آیتم های زیر است:جلد و عنوانفهرست مطالبمقدمهبحث نظرینتیجه گیریمنابع قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید: مقدمهدر بین سال های 1960 تا 1970 شركت ها مجبور شدند تا جزئیات استراتژی های بازار خود را كه بر ایجاد، تسخیر و حفظ مشتری متمركز بود بهبود بخشند .آنها همچنین باید در مديريت شبكه تمام شركت های پیش از خود كه ورودی ها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تهیه می كنند و شبكه شركت های بعد از خود كه كار تحویل و خدمات پس از فروش را انجام می دهند، مشاركت كنند .از این رو مفهوم زنجيره تامین پدیدار شد .(روزنتال – 1995)اخیراً مديريت زنجيره تأمین و فرا

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره تحلیلی بر SCM وCRM


پاورپوینت درباره تحلیلی بر SCM وCRM ►تحلیلی بر SCM وCRM►زیر نظر استاد گرامی : تهیه کننده گان :►مديريت زنجيره تامین SCM چیست ؟►مديريت زنجيره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود . در زیر پنج بخش اصلی مديريت زنجيره تامین می آید :►► 1 – برنامه ریزی – این بخش استراتژیک مديريت زنجيره را تامین می  کند.►مديريت منابعی که جهت برآوردن نیاز مشتری برای محصول و یا سرویس شما استفاد میشوند . نیاز به برنامه ریزی استراتژیک میباشد  (بخش عمده برنامه ریزی , پیاده سازی مجموعه مقیاسهایی است برای نظارت بر زنجيره تامین بطوریکه , بهینه و مقرون بصرفه بوده , کیفیت و ارزش مورد نظر مشتری را تامین کند .) ►2 – منابع – تامین کنندگا

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت     این طرح توجیهی در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريتفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجی

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت     این طرح توجیهی در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريتفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجی

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت     این طرح توجیهی در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريتفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجی

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت     این طرح توجیهی در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريتفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجی

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريت     این طرح توجیهی در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه خدمات رایانه و مشاوره مديريت،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مديريتفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >