پاورپوینت درباره شیمی و فناوری غلات


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شیمی و فناوری غلاتقوت غالب50 درصد کربوهیدراتیک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B از نظر منشا: علفهای وحشیجو Hordeum vulgre سابقه 5000 سالهگندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا(Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید)T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید)ارقام دیگر گندم:Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durumبرنج Oryza sativa))ذرت (Zea mays5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیاارزن (Eragostoideae panicoideae)Eragrostis to

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع درباره شیمی و فناوری غلات


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 87 اسلاید قسمتی از متن .ppt : شیمی و فناوری غلات قوت غالب 50 درصد کربوهیدرات یک سوم پروتئین و تا 85 درصد کالری 50 تا 60 درصد ویتامین های گروه B  از نظر منشا: علفهای وحشی جو Hordeum vulgre سابقه 5000 ساله گندم در نواحی معتدل مانند اوراسیا (Triticum monoccum) Einkorn 7 جفت کروموزوم (دی پلوئید)  (T.dicoccum) Emmer 14 جفت کروموزوم  (تترا پلوئید) T.aestivum 21 جفت کروموروم (هگزا پلوئید) ارقام دیگر گندم: Spelt , Emmer, Kamut نوعی Emmer  به نام Durum برنج Oryza sativa)) ذرت (Zea mays 5000 سال قبل در نواحی استوایی و جنوب شرقی آسیا ارزن (Eragostoideae panicoideae) Era

ادامه مطلب  
پاورپوینت شیمی و فناوری غلات


       فرمت فایل : پاورپوینت (لینک خرید و دانلود پایین صفحه)قابل ویرایشتعداد اسلایدها :87 اسلایدفهرست مطالب قوت غالب از نظر منشا: علفهای وحشیارقام دیگر گندم:سورگوم ((Surghum bicolorکاریوپسیس گندم:اندوسپرم  و از جمله لایه آلورون شامل سه لایه:تشکیل آرد از محتویات سلولدر تجارت گندم:انواع ذرتبرنججو چاودارجو دوسر یا یولافتریتیکالهشبه غلاتغلات محصولاتی با قابلیت نگهداری طولانینگهداری به روشهای گوناگون:اهمیت رطوبت در معاملات غلات تاثیر نوع دانه بر تنفس:آفات انباری:حشرات هم یك مشكل عمده در نگهداری غلات: اكثر حشرات  آسیب رسان به غلات:مهمترین جوندگان زیان آور شامل:تاسیسات ذخیره ای سیلوخروج با صادرات گندم: روشهای سالم سازی گندم:اكسید اتیلن: فومیگانهای مایع:فسفین ((PH3 :تفاو

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نشاسته و گلیکوژن در 28 اسلاید


       نشاسته پودری سفید، نرم و بی مزه است که توسط تمام گیاهان سبز تولید می‌شود و از نظر شیمیایی ترکیب آلی پیچیده‌ای از کربوهیدرات‌های نامحلول در آب سرد، الکل یا سایر حلال هاست. این ماده به‌طور گسترده در خوراک انسان، سایر حیوانات و در صنعت کاربرد دارد. از لحاظ زیست‌شیمی نشاسته یک پلی ساکارید متشکل از دو نوع بسپار کربوهیدرات به نام آمیلوز و آمیلوپکتین (چندقندی‌ها) است.گلیکوژن یکی از گونه‌های پلی‌ساکاریدها است که در سلول‌های جانوران برای اندوختن کربوهیدرات بکار می‌رود. در پستانداران، گلیکوژ

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آماده كردن تركیب آمیلوز در برگهای Arabidopsis


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:آماده كردن تركیب آمیلوز در برگهای Arabidopsisمكانیسم تركیب آمیلوز را در برگ های Arabidopsis با استفاده از تكنیك های برچسب زنی C بررسی كردیم. در ابتدا این فرضیه را امتحان كردیم كه ممكن است malto – oligosaccharides (MOS) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای كه دارای دانه های محدود است عمل كند. متوجه شدیم تركیب افزوده شده آمیلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوكز ADP تهیه می شود و MOS تهیه می شود و MOS كه با دانه ها مقایسه شده با گلوكز ADP تهیه می گردد

ادامه مطلب  
تحقیق طراحی اوپراتور سه بدنه ای


تحقیق طراحی اوپراتور سه بدنه ای در حجم 19 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:- خشك كردن به كمك اسپری هوای داغ :از بیش از 20 سال گذشته روش خشك  كردن با اسپری هوای داغ بسیار موفق بود . هرچه روش آن پیشرفته تر شد تولیدكنندگان سعی بیشتری برای بكار بردن آن انجام دادند . عصاره جمع شده حرارت می بیند و فشار زیاد به درون محوطه خشك كن رانده می شود و در آنجا هوای داغ در جریان باعث می شود كه ذرات خشك شده و روی دیواره ها تجمع نكنند . سپس پودر جمع شده به یك محوطه كوچكتر می رود . هوای داغ از این قسمت عبور می كند و ذرات درون پكتین را می گیرد.برای تهیه مقادیر زیاد پكتین از این روش استفاده شده است . ممكن است پكتین حاصل از این روش به همراه مواد درون آن بكار رود ولی برای بدست آوردن پكتین با كیفیت بهتر خالص كردن بعدی هم لازم است تا ای

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید63  اسلاید دارای 3 اسلاید اخر انگلیسی می باشد    چکیده : رویکرد جدایی ناپذیر از اثر اصلاح شیمیایی بر خواص فیزیکوشیمیایی و تابعی از نشاسته ذرت با استفاده از روشهای مختلف و مکمل انجام شد. Acetylated. acetylated cross linked، hydroxypropylated crosslinked، اسید و نشاسته اصلاح شده ذرت قرار گرفت. جایگزینی و اصلاح دوگانه کاهش غلظت قابل توجه آمیلوز انجام می شود. اصلاح شیمیایی کاهش گرانول مرتبط با درجه تبلور می باشد. افزایش قابل توجهی در قدرت تورم در جایگزینی دوگانه و نشاسته اصلاح شده در 90 درجه سانتی گراد مشاهده شده، علاوه بر این درمان ها کاهش دمای ژلاتینه شدن و آنتالپی است. اسید عصاره ها و سس نشاسته اصلاح شده نشان داد در حالی که جایگزین رفتار نیوتنی و دوگانه اص

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت کربوهیدرات ها


کربوهیدرات‌ها : (هیدرات‌های کربن یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‌ یا پلی‌هیدروکسی‌کتون‌ می‌دانند. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. کربوهیدرات‌ها بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کارمردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و ... نیز دارند.ساختار : کربوهیدرات‌های خالص شامل اتم‌های کربن, هیدروژن, و اکسیژن هستند با نسبت ملکولی 1:2:1 که فرمول عمومی Cn(H2O)n را تشکیل می‌دهند. با این وجود, خیلی از کربوهیدرات‌های مهم از این قانون مستثنی هستند (مثل دیوکسی‌ریبوز و گلیسرول که بدین ترتیب آنها را مستقیما نمی‌توان کربوهیدر

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Effect of cross- linked acetylated starch content on the structure and stability of set yoghurtعنوان فارسی: تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده چکیده: در این پژوهش، تأثیر نشاسته استیل دار اتصال عرضی در سیستم ماست آماده به وسیله بررسی میزان روانی، ویسکولاستیکی، توان زتا، رسانندگی و ساختمان میکروسکوپی بافتهای ماست آماده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد پایداری، ضریب کشسانی و ضریب چسبناکی ماست زمانی که غلظت نشاسته استیل دار اتصال عرضی بالا می رود، افزایش می یابد. سیستم یک ماست آمده که به آن نشاسته استیل دار مقطع عرضی اضافه شده است، نازک شدن برش را نشان می دهد و مای

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تولید گلوتن


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:مراحل تولید گلوتن:خط تولید گلوتن از سیلوی گندم آغاز می شود و لازم است ابتدا گندم براساس ویژگی های مورد نظر انتخاب شود، بدیهی است در این مورد هر قدر گندم قوی تر و كمیت و كیفیت آن بالاتر باشد بهتر است، اما در مواردی كه هدف اصلی تولید نشاسته از گندم باشد نیازی به گندم های قوی نیست. پس از گزینش گندم مورد نظر لازم است، آزمون های متداول شامل، درصد اختلاط گونه ها، افت مفید و غیر مفید، رطوبت، و ویژگی های آن، سریمانتاسیون خاكستر برروی نمونة آماری گندم مورد نظر انجام گیرد، پس از این مرحله باید گندم به نحو

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 10 اسلایدروش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی استاد راهنما : مهندس خورشیدپورارائه دهنده : نفیسه دهقانی اردیبهشت 88 فهرست مطالب هیدرولیز نشاسته بااسیدمعایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکزروش های تولید قند مایع گلوکزی :1.هیدرولیز اسیدی به روش غیر مداوم2.سیستم مداوم هیدرولیز3.هیدرولیز اسید – آنزیم4.هیدرولیز آنزیم _ آنزیم غیر مداوم هیدرولیز نشاسته با اسید نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است : ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است .:DE میزان قن

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره کربوهیدراتها


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلاید  :42 اسلاید بخشی ازاسلایدها:مونوساکاریدها: قندهای ساده با چندین گروه OH. بر اساس تعداد کربن به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز ...دی ساکاریدها: از دو مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.الیگوساکاریدها: تعداد محدودی مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.پلی ساکاریدها: پلی مری از واحدهای مونوساکاریدی، بیش از 10 واحدگروه های آلدهیدی و کتونی در پنتوزها و هگزوزها می توانند با گروه الکلی (OH)، کربن های پائینیتر در ساختار خود پیوندهای همی استال و همی کتال تشکیل دهند. نشاسته :قند ذخیره‌ای مهم در گیاهان است. بخصوص در دانه‌ها (گندم ، جو ، ذرت و مانند آن) و در غده‌ها (سیب زمینی) ذخیره می‌شود. نشاسته در

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Antibacterial, mechanical, and   barrier properties   of   sago starch   film incorporated with betel leaves extractعنوان فارسی: ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یافته با استخراج برگ های نخل هندی چکیده: ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ و انتقال نور از لایه نشاسته ساگوی تلفیق یافته با مقدار متفاوت استخراج برگ های نخل هندی (5%، 10%، 20% و 30%) مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. با توجه به ویژگی های مکانیکی، قدرت استحکام کشش پذیری در زمانی کاهش یافت که مقدار استخراج افزایش یافته بود. افزایش طول تا پارگی (%) و قدرت استحکام نفوذپذیری (N/m) با افزایش مقد

ادامه مطلب  
پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن - 18 اسلاید


پاورپوینت جدید هنر خوب خوردنپاورپوینت جدید هنر خوب خوردنپاورپوینت جدید هنر خوب خوردنپول شما و زندگی شماhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.مواد غذایی گروه نان وغلات مثل نان ، غلات ،برنج ، ماکارونی ، وسیب زمینی بخش مهمی از رژیم غذایی سالم هستند.سعی کنید حتی الامکان از غلات کامل استفاده نمایید.مواد غذایی نشاسته ای باید یک سوم غذایی را که می خوریم تشکیل دهد. مواد غذایی نشاسته ای منبع خوبی از انرژی و منبع اصلی انواع مواد مغذی در رژیم غذایی ما هستند. این مـواد حـاوی فیبر ، کلسیم ، آهن ، ویتامین )Bویتامین های گروه(Bهستند.اغلب ما باید مواد غذایی نشـــاسته ای بیشتری بخوریم ، سعی کنید حداقل یک نوع مــاده غذایی نشاسته ای به هریک از وعده های غذایی اصلی خود اضا فه ن

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع هشت نکته برای خوب خوردن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 21 اسلایدقسمتی از متن .ppt :خوب بخورید! در اینجا نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم ترآورده شده است تا شـما با رعایت آن احساس نشاط و سلامت کنید :      کلید های اصلی در یک رژیم غذایی سالم تر : خوردن مقادیرصحیح مواد غذایی با توجه به       میزان فعالیت شما        خوردن مواد غذایی متنوع به منظور داشتن     یک رژیم غذایی متعادل     یک رژیم غذایی متعادل سالم حاوی انواع گوناگون موادغذایی ، شـامل مقادیرزیـــادی از گروه میوه جات، سبزیجا

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشت سیب زمینی در 70 اسلاید


        سیب‌زمینی گیاهی است از تیرهٔ سیب‌زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است؛ ولی دارای ساقه‌های زیرزمینی خوراکی است که حاوی اندوختهٔ نشاستهٔ فراوان است گلهایش پنج قسمتی (۵ گلبرگ بهم چسبیده و ۵ کاسبرگ بهم چسبیده‌است). تعداد پرچمها نیز ۵ است که بهم متصل شده و یک لولهٔ بساکی را ساخته‌اند و مادگی از وسط آن خارج شده‌است. این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آن‌ها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌کند و برحسب استفاده این گیاه به سیب‌زمینی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی (جهت استفاده الکل یا نشاسته یا قند)

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 28 اسلایدقسمتی از متن .ppt :روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایعفرایند تولیدآماده سازی محلول نشاستهاسید زنیهیدرولیزخنثی سازیخنک کردنرسوب گیریفیلتر پرس اولرنگبریفیلتر پرس دومتغلیظسرد کردنجمع آوری محصولآماده سازی محلول نشاستهنشاسته در مخزن در آب کاملا حل شده بعد از آماده شدن توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می شود غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود .درجه بومه 20اسید زنیدر تانک اسید زنی به محلول نشاسته ، اسید کلریدریک 2٪ نرمال اضافه می گردد و توسط همزن مخلوط می گردد و PH محلول به 2/2-1/5 می رسد . PH 1/8-2/2 فهرست مطالب و اسلایدها:تو

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 28 اسلاید قسمتی از متن .ppt : روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع فرایند تولید آماده سازی محلول نشاسته اسید زنی هیدرولیز خنثی سازی خنک کردن رسوب گیری فیلتر پرس اول رنگبری فیلتر پرس دوم تغلیظ سرد کردن جمع آوری محصول آماده سازی محلول نشاسته نشاسته در مخزن در آب کاملا حل شده بعد از آماده شدن توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می شود غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود . درجه بومه 20 اسید زنی در تانک اسید زنی به محلول نشاسته ، اسید کلریدریک 2٪ نرمال اضافه می گردد و توسط همزن مخلوط می گردد و PH محلول به 2/2-1/5 می رسد . PH 1/8-2/2 فهرست مطال

ادامه مطلب  
پاورپوینت کربوهیدرات ها


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 42 قسمتی از پاورپوینت :  مونوساکاریدها: قندهای ساده با چندین گروه OH. بر اساس تعداد کربن به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز ...دی ساکاریدها: از دو مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.الیگوساکاریدها: تعداد محدودی مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.پلی ساکاریدها: پلی مری از واحدهای مونوساکاریدی، بیش از 10 واحد   اشکال مختلف قندها (ایزومریسم)ایزومرها: ترکیباتی با فرمول شیمیایی (ملکولی) یکسان و فرمول ساختاری متفاوت هستند.ساختاری: در آنها اتم ها و گروه های عاملی از راه‌های متفاوتی به هم وصل شده‌اند   فضایی : در آنان شکل پیوندها یکسان است؛ اما شکل هندسی اتم‌ها و گروه&zwnj

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره کورینه باکتریوم Corynebacterium


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 73 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 21 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کورینه باکتریوم Corynebacteriumباسیل های گرم مثبت چماق مانند، دارای شکل نامنظم مانند حروف چینی ،فاقد اسپور ،غیر اسید فست با محتوای G+C بالا هستند.دیواره سلولی متشکل از آرابینوز،گالاکتوز و مزو دی پیملیک اسید و در بعضی گونه ها اسید های چرب با زنجیره بلند بنام اسید مایکولیک  استگرانولهای متاکروماتیک باکتری با رنگ آمیزی متیلن بلو قابل مشاهده است.غیر متحرک ، کاتالاز(+)، بی هوازی اختیاری هستند.کربوهیدراتها را تخمیر کرده واسید لاکتیک تولید می کنند.بیشتر گونه ها بروی محیط های ساده رشد می کنند. برای رشد

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کورینه باکتریوم Corynebacterium


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 73 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 21 اسلاید قسمتی از متن .ppt : کورینه باکتریوم Corynebacteriumباسیل های گرم مثبت چماق مانند، دارای شکل نامنظم مانند حروف چینی ،فاقد اسپور ،غیر اسید فست با محتوای G+C بالا هستند. دیواره سلولی متشکل از آرابینوز،گالاکتوز و مزو دی پیملیک اسید و در بعضی گونه ها اسید های چرب با زنجیره بلند بنام اسید مایکولیک  است گرانولهای متاکروماتیک باکتری با رنگ آمیزی متیلن بلو قابل مشاهده است. غیر متحرک ، کاتالاز(+)، بی هوازی اختیاری هستند. کربوهیدراتها را تخمیر کرده واسید لاکتیک تولید می کنند. بیشتر گونه ها بروی محیط های ساده رشد می کنند. ب

ادامه مطلب  
فرمول تولید چسب مخصوص تولید زغال بریکت بر پایه نشاسته و مواد معدنی


این فرمول متداول ترین فرمول برای ساخت چسب مخصوص تولید زغال بریکت یا زغال قالبی می باشد. این فرمول بر مبنای نشاسته و مواد معدنی است که دود و بوی نامطبوع و مضر ایجاد نمی نماید. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  
پاورپوینت طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم


دانـلـود پاورپوینت طرح توجیهی بـا عـنـوان، تولید نشاسته از گندمبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت  تعداد اسلایدها : 28

ادامه مطلب  
پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل


توضیحات:

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; کربوهیدرات 45 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 45 اسلایدعنوان ارائه : کربوهیدرات ها ارائه دهنده : بهزاد حبیبی زیر نظر استاد ارجمند : جناب آقای هلالی بهار 87 کربوهیدرات کربوهیدرات‌ها : (هیدرات‌های کربن یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‌ یا پلی‌هیدروکسی‌کتون‌ می‌دانند. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. کربوهیدرات‌ها بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کارمردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و ... نیز دارند.ساختار : کربوهیدرات‌های خالص شامل اتم‌های کربن, هیدروژن, و اکسیژن هستند با نسبت ملکولی 1:2:1 ک

ادامه مطلب  
هیدروتهای كربن و ساكاروز در تغذیة انسان


هیدراتهای كربن و ساكاروز در تغذیه انسان انسانهایی كه با كارهای سنگین درگیر نیستند . روزانه به مواد غذایی اساسی و ضروری ذیل نیاز دارند : 10 گرم پروتئین ، 90  گرم چربی و 500 گرم هیدراتهای كربن ، بنابراین ، هیدراتهای كربن ، قسمت اعظم (بیش از 70% ) غذای انسان را تشكیل می دهند .ارزش حرارتی یك گرم پروتئین 8/4 كیلو كالری ( احتراق ناقص در بدن تا تشكل اوره ) و ارزش حرارتی یك گرم چربی 3/9 كیلو كالری و بالاخره ارزش حرارتی یك گرم هیدرات كربن 4 كیلو كالری می باشد .بدین توتیب ،‌ ارزش حرارتی هیدراتهای كربن از پروتئین تر و ضمناً از چربیها ، بسیار كمتر است .با این وصف ، كالری ناشی از هیدراتهای كربن ، بیش از 60% كل كالری روزانه مورد نیاز است را تشكیل می دهد ( پروتئین : 480 كیلو كالری چربی : 837 كیلو كالری ، هیدراتهای كربن : 200 كیلو كالری

ادامه مطلب  
تحقیق دانشجویی شیمی


تحقیق دانشجویی رشته شیمی (1)تعداد صفحات : 50فرمت فایل : Wordموضوع و خلاصه : هیدراتهای كربن و ساكاروز در تغذیه انسان انسانهایی كه با كارهای سنگین درگیر نیستند . روزانه به مواد غذایی اساسی و ضروری ذیل نیاز دارند : 10 گرم پروتئین ، 90  گرم چربی و 500 گرم هیدراتهای كربن ، بنابراین ، هیدراتهای كربن ، قسمت اعظم (بیش از 70% ) غذای انسان را تشكیل می دهند .ارزش حرارتی یك گرم پروتئین 8/4 كیلو كالری ( احتراق ناقص در بدن تا تشكل اوره ) و ارزش حرارتی یك گرم چربی 3/9 كیلو كالری و بالاخره ارزش حرارتی یك گرم هیدرات كربن 4 كیلو كالری می باشد .بدین توتیب ،‌ ارزش حرارتی هیدراتهای كربن از پروتئین تر و ضمناً از چربیها ، بسیار كمتر است .با این وصف ، كالری ناشی از هیدراتهای كربن ، بیش از 60% كل كالری روزانه مورد نیاز است را تشكیل می دهد ( پروتئین :

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کربوهیدرات


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
1
‏کربوهیدرات
‏کربوهیدرات‏‌ها (‏هیدرات‌های کربن‏ یا مواد قندی) یکی از انواع مولکول‌های زیستی هستند که از نظر شیمیایی آنها را ‏پلی‌هیدروکسی‌آلدئید‏‌ یا ‏پلی‌هیدروکسی‌کتون‏‌ می‌دانند. هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. ‏کربوهیدرات‏‌ها بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کارمردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و ... نیز دارند.
‏ساختار
‏کربوهیدرات‌های خالص شامل اتم‌های ‏کربن‏, ‏هیدروژن‏, و ‏اکسیژن‏ هستند با نسبت ملکولی 1:2:1 که فرمول عمومی Cn‏(H‏2O‏)n‏ را تشکیل می‌دهند. با این وجود, خیلی از کربوهیدرات‌های مه

ادامه مطلب  
پاورپوینت دقیق خون و لنف - 12 اسلاید


پاورپوینت دقیق خون و لنفپاورپوینت دقیق خون و لنفپول شما و زندگی شماhttp://japan.sellfile.ir/خون و لنف بافتهائی هستند كه به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اكسیژن٬ مواد غذائی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمتهای بدن و سپس جمع آوری مواد سمی و زائد می باشد. این دو بافت دارای ماده بنیادی به نام پلاسما می باشند و در این پلاسما سلولها شناورند. سلولهای لنف عبارتند از لكوسیتها(سلولهای سفید خون) ٬ ولی سلولهای خونی عبارتند از: لكوسیتها٬ اریتروسیتها(سلولهای قرمز خون) و ترومبوسیتها(پلاكتها).تعداد سلولهای قرمز خون انسان بالغ و سالم: 5-4 میلیون در میلی متر مكعب  تعداد سلولهای سفید خون انسان بالغ و سالم: 10-8 هزار در میلی متر مكعبتعداد پلاكتهای خون انسان بالغ و سالم: 400000-250000 در میلی متر مكعب پاورپوینت دقیق خو

ادامه مطلب  
پاورپوینت دقیق بافت همبند - 10 اسلاید


پاورپوینت دقیق بافت همبندپاورپوینت دقیق بافت همبندپاورپوینت دقیق بافت همبندپول شما و زندگی شما http://japan.sellfile.ir/بافت همبند Connective Tissueبافت همبند که تقریبا“ در تمام نقاط بدن وجود دارد اعضاء و بافتهای مختلف را بیکدیگر بسته از آنها مانند آستر یا کیسه پشتیبانی می کند. مهمترین نوع بافت همبند نوع سست یا غربالی آن است که لابلای اعضاء و بافتهای دیگر قرار گرفته علاوه بر وظیفه پشتیبانی در اعمالی مانند دفاع از بدن نیز شرکت می کند.اجزاء بافت همبند عبارتند از: پاورپوینت دقیق بافت همبندسلولها، ماده بنیادی و رشته ها پاورپوینت دقیق بافت همبند1- سلولهای بافت همبند Cells  پاورپوینت دقیق بافت همبند1-1 سلول متمایز نشده مزانشیمی Undifferentiated Mesenchymal Cellسلولی ستاره ای شکل و تمایز نیافته است که قابلیت

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع خون و لنف


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 14 اسلایدقسمتی از متن .ppt :خون و لنفخون و لنفخون و لنف بافتهائی هستند كه به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اكسیژن٬ مواد غذائی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمتهای بدن و سپس جمع آوری مواد سمی و زائد می باشد. این دو بافت دارای ماده بنیادی به نام پلاسما می باشند و در این پلاسما سلولها شناورند. سلولهای لنف عبارتند از لكوسیتها(سلولهای سفید خون) ٬ ولی سلولهای خونی عبارتند از: لكوسیتها٬ اریتروسیتها(سلولهای قرمز خون) و ترومبوسیتها(پلاكتها).تعداد سلولهای قرمز خون انسان بالغ و سالم: 5-4 میلیون در میلی متر مكعب  تعداد سلولهای سفید خون انسان بالغ و سالم: 10-8 هزار

ادامه مطلب  
پاورپوینت خون و لنف


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 14 قسمتی از پاورپوینت : خون و لنفخون و لنف بافتهائی هستند كه به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اكسیژن٬ مواد غذائی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمتهای بدن و سپس جمع آوری مواد سمی و زائد می باشد. این دو بافت دارای ماده بنیادی به نام پلاسما می باشند و در این پلاسما سلولها شناورند. سلولهای لنف عبارتند از لكوسیتها(سلولهای سفید خون) ٬ ولی سلولهای خونی عبارتند از: لكوسیتها٬ اریتروسیتها(سلولهای قرمز خون) و ترومبوسیتها(پلاكتها).تعداد سلولهای قرمز خون انسان بالغ و سالم: 5-4 میلیون در میلی متر مكعب  تعداد سلولهای سفید خون انسان بالغ و سالم: 10-8 هزار در میلی متر مكعبتعداد پلاكتهای خون انسان بالغ و سالم: 400000-250000 در میلی متر مكعب پلاسم

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع خون و لنف


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     خون و لنف خون و لنف خون و لنف بافتهائی هستند كه به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اكسیژن٬ مواد غذائی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمتهای بدن و سپس جمع آوری مواد سمی و زائد می باشد. این دو بافت دارای ماده بنیادی به نام پلاسما می باشند و در این پلاسما سلولها شناورند. سلولهای لنف عبارتند از لكوسیتها(سلولهای سفید خون) ٬ ولی سلولهای خونی عبارتند از: لكوسیتها٬ اریتروسیتها(سلولهای قرمز خون) و ترومبوسیتها(پلاكتها). تعداد سلولهای قرمز خون انسان بالغ و سالم: 5-4 میلیون در میلی متر مكعب  تعداد سلولهای سفید خون انسان بالغ و سالم: 10-8 هزار در میلی متر مكع

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی زایی زیستی در 74 اسلاید


        نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند.تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.تر کیب شیمیائی غذای انسان باید شامل پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی ، ویتامین وآب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود.این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل میکند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن

ادامه مطلب  
تحقیق درباره روشهای نگهداری گوشت بدون خنك سازی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:22  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه :تولیدات حیوانات جذاب و خوشمزه اند -غذاهای حیوانی وعده غذای اصلی آمریكائیها را تشكیل می دهد آنها تامین می كنند از پروتئین كلی ،انرژی كلی ،  ca ، و  فسفرشان را و همچنین میزان قابل ملاحظه ای از مواد معدنی دیگر و ویتامین ها را از محصولات حیوانی - مثلاً ویتامین B كه در منابع گیاهی یافت نمی شود و میزان آهن این فرآورده ها (گوشت ) 2 برابر مقدار آن در گیاهان است در حدود  مقدار پروتئین  در جهان تامین می شود ازگیاهان و  از منابع حیوانی سازمان ملل مت

ادامه مطلب  
تحقیق المان ها یا اجزاء قابل حرکت 18 صفحه ورد قابل ویرایش


     هر کسی که رشته ی بیولوژی مقدماتی را انتخاب کرده، احتمالاً درباره ی آزمایشات مندل بر روی بادام زمینی  اطلاعاتی دارد، در این آزمایشات مندل قوانین پایه ارث و موروثی را تشریح کره است. یکی از نمونه های نخستین (پروتوتایپ ها) که او بررسی نمود، این بود که ببیند بادام ها صاف هستند یا ناهموار و ناصاف. از همان دوران مندل، ما آموخته ایم که بادام های ناصاف و چروکیده، در تولید نشاسته، بازده ناقصی دارند: یعنی یک آنزیم شاخه شاخه کننده ی خاص (برای نشاسته) در آن ها وجود دارد که قرارگیری تکه ای از DNA (که از بخش دیگری از کروموزوم به نام المان  قابل حرکت و جا به جایی می آید) را مختل می سازد.           همانطور که در فصل های 1 و 2 توصیه شد. المان های قابل حرکت

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گلوکز در 46 اسلاید


       گلوکز :گلوکز چیست ؟گلوکز همان شکر ساده است که در چرخه بدن انسانها و حیوانات به حالت قند خون در جریان است . بدن ما غذا را تبدیل به انرژی می کند، اگرچه انرژی و کالری ها را از کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و چربی ها دریافت می کنیم، منبع اصلی تامین انرژی مان از طریق کربوهیدرات ها است.غذاهای زیادی ترکیبی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی دارند . بسته به اینکه چه مقدار از هر کدام درغذاهایمان وجود داشته باشد، سرعت تبدیل شدنشان به کربوهیدرات تغییر می کند .غذاهایی که این 3 گروه را شامل می شوند :کربوهیدرات ها :نان، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، سبزیجات ،میوه و شکر، ماست و شیر . بدن ما صددرصد کربوهیدراتی را که مصرف می کنیم به گلوکز تبدیل می کند . این مسئله سطح قند خونمان را

ادامه مطلب  
دانلود نمونه سوالات امتحانی مقدمات مهندسی نفت همراه با پاسخ جامع و کامل (مخصوص پایان ترم)


دانلود نمونه سوالات امتحانی مقدمات مهندسی نفت همراه با پاسخ جامع و کامل (مخصوص پایان ترم)  فرمت : Word (تایپ شده و قابل ویرایش، آماده پرینت)تعداد صفحات: 14 صفحه تعداد سوالات: 44  سوال مخصوص دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت و رشته های مرتبطتوجه: این پکیج شامل یک فایل word که دارای 40 سوال تشریحی همراه با پاسخ جامع و کامل همه سوالات بوده و شامل یک فایل pdf که دارای 4 سوال تحلیلی و محاسباتی همراه با حل کامل همه سوالات میباشد. دقت کنید که فایل word کاملا تایپ شده است ولی فایل pdf اسکن شده از روی سوالات دستنویس ولی خوش خط و خوانا و با وضوح عالی میباشد.همه این سوالات تالیفی از روی کتاب مبانی پالایش نفت دکتر گیتی ابوالحمد، توسط تیم تخصصی مهندسی شیمی و نفت سایت فا

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع غذا و سلامتی - 13 اسلاید


پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع غذا و سلامتیپاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع غذا و سلامتیپاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع غذا و سلامتیپول شما و زندگی شماhttp://iranppt.sellfile.ir/مواد غذایی ضروری برای بدن عبارت‌اند از : کربوهیدرات‌ها ، لیپیدها ، پروتئین‌ها ، ویتامین‌ها ، مواد معدنی و آبمقدار و نوع این مواد چنان مهم است که در صورت کم یا زیاد شدن آن‌ها دچار بیماری می‌شویم. پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع غذا و سلامتیبیش‌تر غذاهای ما را کربوهیدرات‌ها یا قندها تشکیل می‌دهند که معمولاً آن‌ها را با نام قند می‌شناسیم.نشاسته و سلولز هم کربوهیدرات‌اند ؛ نشاسته در سلول دانه‌هایی مثل گندم ، برنج ، ذرت و سیب زمینی ذخیره شده&zwnj

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره فاضلاب صنایع غذایی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :فاضلاب صنایع غذاییفاضلاب صنایع غذایی یکی از بزرگترین آلوده کننده های محیط زیست محسوب می شوند .اگر چه مقدار پساب این صنایع کم است اما میزان آلودگی آنها زیاد است .میزان آلودگی بالای پساب این صنایع سبب توجه ویژه به تصفیه پساب این صنایع شده است .فاضلاب کارخانه خمیر مایه فاضلاب خروجی از کارخانه خمیر مایه حاوی  مقادیر زیادی موادآلی  ورنگ  است که  برای محیط  زیستمضر و خطرناک است .دفع مستقیم و مستمر این پساب درخاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محصولات کشاورزی می شود .در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا حیات آبزیان را در معرض تهدید

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; نقش آداب و سنن درتغذیه


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 21 اسلایدنقش آداب و سنن در تغذیه مقدمه: یكی از مهمترین عوامل شكل دهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذیه ای افراد آن جامعه است.این عادات از بدو تولد در درون خانواده شكل میگیرد و مجموعه عواملی كه این بستر را می سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است. هر فرهنگ غذاهای مصرفی خاصی دارد،در واقع فرهنگ است که مشخص میکند چه چیزی به عنوان وعده غذایی باید سرو شود و چه غذاهایی مهم هستند.در تمامی فرهنگها در طول برگزاری جشنها از غذاهای خاصی استفاده میشود و غذاهای خاصی ممکن است با جشن های خاصی رابطه داشته باشند:مثل تولد ها،تعطیلات مذهبی،ملی یا در جمع های خانوادگی.هر فرهنگی دارای استانداردهای اجتماعی خاصی است.با این حال در هر فرهنگ افراد یا گروه

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; نوشیدنی های غیر الکلی 20 اسلاید (2)


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 20 اسلایدنوشیدنی های غیر الکلیاستاد راهنما : دکتر خورشید پورگردآورنده : فاطمه خلج 1 مقدمه :همانطور که می دانیم ابتدایی ترین و ساده ترین نوشیدنی مصرفی در بین عموم مردم دنیا آب است، ممکن است این دلیل ( ایجاد تنوع در طعم آب ) یکی از دلایل به وجود آمدن نوشیدنی ها ذکر شده باشد . 2 نوشیدنی غیر الکلی نوشیدنی است که الکل جزء محتویات آن نیست . نوشابه های مخلوط غیر الکلی شامل پانچ ها ، بعضی از کوکتل ها و ... می باشند . این نوشابه ها کمتر از نیم درصد الکل دارند و بر اساس درصد الکل بوسیله حجم طبقه بندی می شوند . 3 ماءالشعیر ماءالشعیر نوشابه ای غیر الکلی است و از شیره رقیق شده جو بدست می آید که به آن مواد افزودنی مجاز و در صورت لزوم مواد نگه دارنده اضافه م

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 20 اسلایدبررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی 1 مقدمه :همانطور که می دانیم ابتدایی ترین و ساده ترین نوشیدنی مصرفی در بین عموم مردم دنیا آب است، ممکن است این دلیل ( ایجاد تنوع در طعم آب ) یکی از دلایل به وجود آمدن نوشیدنی ها ذکر شده باشد . 2 نوشیدنی غیر الکلی نوشیدنی است که الکل جزء محتویات آن نیست . نوشابه های مخلوط غیر الکلی شامل پانچ ها ، بعضی از کوکتل ها و ... می باشند . این نوشابه ها کمتر از نیم درصد الکل دارند و بر اساس درصد الکل بوسیله حجم طبقه بندی می شوند . 3 ماءالشعیر ماءالشعیر نوشابه ای غیر الکلی است و از شیره رقیق شده جو بدست می آید که به آن مواد افزودنی مجاز و در صورت لزوم مواد نگه دارنده اضافه می نمایند . پروسه شیمیای

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره نقش آداب و سنن در تغذیه


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 21 اسلایدقسمتی از متن .ppt :نقش آداب و سنن در تغذیهمقدمه:یكی از مهمترین عوامل شكل دهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذیه ای افراد آن جامعه است.این عادات از بدو تولد در درون خانواده شكل میگیرد و مجموعه عواملی كه این بستر را می سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است. هر فرهنگ غذاهای مصرفی خاصی دارد،در واقع فرهنگ است که مشخص میکند چه چیزی به عنوان وعده غذایی باید سرو شود و چه غذاهایی مهم هستند.در تمامی فرهنگها در طول برگزاری جشنها از غذاهای خاصی استفاده میشود و غذاهای خاصی ممکن است با جشن های خاصی رابطه داشته باشند:مثل تولد ها،تعطیلات مذهبی،ملی

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد روش صنعتی تولید لواشک وآلوچه فرآوری شده


44 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق                                                                   1-3-1-1- گیلاس هااز نظر رنگ از زرد تا سیاه و از نظر اسیدیته از ترش تا شیرین متغیر هستند .2-3-1-1- هلو هادو نوع اصلی دارند . هلو های هسته جدا که هسته آنها به آسانی از قسمت گوشتی جدا می شوند . در مقایسه با هلو های

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  >