دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Life4G  همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mورژن آندروید 7.0مشخصه پریلودر preloader_bd6737m_35g_a_n.binمشخصه فایل فلش و نمایشگر alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.nدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : OystersProdName : Life4GProdModel : Life4GDevice : Life4GAndroidVer: 7.0MTKxCPU : MT6737MMTKxPR

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Life4G  همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mورژن آندروید 7.0مشخصه پریلودر preloader_bd6737m_35g_a_n.binمشخصه فایل فلش و نمایشگر alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.nدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : OystersProdName : Life4GProdModel : Life4GDevice : Life4GAndroidVer: 7.0MTKxCPU : MT6737MMTKxPR

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Pacific XL 4Gهمراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه پریلودر preloader_hct6735m_35gu_m0.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدهReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : OystersProdName : PacificXL4GProdModel : PacificXL4GDevice : PacificXL4GAndroidVer: 6.0MTKxCPU : MT6735MTKxPRJ : Oysters_PacificXL4G_SA_20170731[Read Ok] : preloader_hct6735m_

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Ais Super Combo 4Gبک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه پریلودر preloader_n330.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدهReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : InhonProdName : Inhon_V6ProdModel : Inhon_V6Device : V6AndroidVer: 7.0MTKxCPU : MT6737MMTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P86[Read Ok] : preloader_n330.bin[Read Ok] : lk.bin[Read Ok] : boot.img[Read Ok] : recovery.img[Read Ok] : logo.bin[

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدهReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : HYUNDAIProdName : Seoul 6ProdModel : Seoul S6Device : Seoul6AndroidVer: 6.0MTKxCPU : MT6735MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدهReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : HYUNDAIProdName : Seoul 6ProdModel : Seoul S6Device : Seoul6AndroidVer: 6.0MTKxCPU : MT6735MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1

ادامه مطلب  
فایل فلش گوشی چینی iva g7 power با اندروید 6.0 با cpu mt6737m با مشخصه پریلودر preloader_p4661


فایل فلش گوشی چینی iva g7 power با اندروید 6.0 با cpu mt6737m با مشخصه پریلودر  preloader_p4661صد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 1.2 گیگابایتMT6737M__IVA__G7_POWER__G7_POWER__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.84_tinno6737m.35.m0_P47

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز


فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی HYUNDAI Seoul پردازنده MT6737m قابل فلش با فلش تولزدارای تمام پارتیشن ها cache - userdata مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

ادامه مطلب  
دانلود رام تکنو W5 مخصوص فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Techno w5پردازنده MT6737Mمشخصه فایل و صفحه نمایشگر W5-H373B1-M-170308V543مشخصه پریلودر preloader_rlk6737m_35g_m0.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید   

ادامه مطلب  
دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز


فایل فلش سالم و بدون دستکاری از گوشی Vsun Mars Note همراه فایل ترمیم سریال توسط دانگل CM2بک آپ کامل توسط دانگل CM2پردازنده MT6735M آندروید ورژن 7.0مشخصه پریلودر preloader_vs6737m_35_n.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته شدهReading Flash Content now ...xGPT : Normalize settings Ok!Brand : VSUNProdName : MARS_NOTEProdModel : MARS NOTEDevice : MARS_NOTEAndroidVer: 7.0MTKxCPU : MT6737MMTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vs6737m.35.n_P65[Read Ok] : preloader_vs6737m_35_n.bin[Read Ok] : lk

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1